Podle posledních informací zveřejněných americkou vládní agenturou NASA je dnes naše planeta zelenějším místem, než jakým byla před 20 lety. Na této pozitivní změně mají pak prý největší zásluhu dva asijské státy, konkrétně Čína a Indie.

V kontrastu k ochotě Indie a Číny nadměrně využívat přírodní zdroje a v nemalém měřítku znehodnocovat půdu k zajištění vyššího ekonomického zisku, jsou právě tyto dvě země zodpovědné za největší nárůst zeleně na naší planetě v posledních dvou desetiletích.

Aktuálně je na planetě Zemi o 5 % více zeleně, než tomu bylo v roce 2000. Tato nedávná zjištění byla zveřejněna ve vědeckém magazínu Nature Sustainability. Odborníci z NASA si při srovnání aktuálních satelitních dat s těmi z poloviny devadesátých let minulého století nejdříve nebyli zcela jisti, co doopravdy stojí za nárůstem zeleně na naší planetě. Zprvu se nabízelo vysvětlení, že tato pozitivní změna je způsobena oteplováním planety, případně nárůstem oxidu uhličitého (CO2) ve vzduchu.

Po důkladnější analýze satelitních snímků vědce ale zarazilo nerovnoměrné rozmístění zelených oblastí. Pokud by byl nárust vegetace závislý na změně klimatu a celkovém oteplování planety, pak by měl být rovnoměrně rozvržený po celém světě. Navíc jsou to spíše oblasti s vyšší zeměpisnou výškou, které by měly při oteplování zaznamenat zvýšený nárůst zeleně.

Na mapě zazeleňování planety Země, ze které NASA informace čerpala, si všimněte zelených oblastí, které mají znázorňovat nárůst vegetace, hnědé pak naopak její úbytek. A největší zelené oblasti se nacházejí právě na území Indie a Číny.

Ačkoli jak v Číně, tak v Indii docházelo v 70. a 80. letech k rozsáhlému odlesňování, oba dva asijští giganti se v průběhu 90. let začaly soustředit na snížení znečistění ovzduší a půdy, stejně tak jako na boj proti klimatickým změnám. Tyto aktivity mají za následek právě tento aktuální nárůst vegetace. Jen Čína a Indie dokázaly dohromady vysadit přes 5,5 milionů kilometrů čtverečních lesních porostů, což zhruba odpovídá rozloze celé Amazonie.

„Na základě dat, která se nám podařilo získat, můžeme teď s jistotou říci, že lidé sehrávají při ozeleňování zemského povrchu zásadní úlohu. Nyní můžeme tento klíčový faktor zahrnout do našich klimatických modelů,“ nechala se slyšet Rama Nemamiová, spoluautorka studie.

Michal Švehla

Ostrov se objevil v blízkosti státu Tonga v roce 2015.

NASA provádí výzkum na tajemném ostrově, který se před čtyřmi lety vynořil v Pacifiku. Podobá se totiž starověkému Marsu

Komentáře