Možná naděje pro léčbu a mírnění příznaků onemocnění COVID-19? Dárcovství krevní plazmy s protilátkami těmi, kteří jej prodělali. To si dobře uvědomují v Nemocnici Kolín. Toto zdravotnické zařízení se letos stalo vůbec prvním ve Středočeském kraji, které odběry začalo provádět. Pacientem číslo jedna, který zde daroval hyperimunní plazmu, byl předseda krajského klubu zastupitelů ODS. Podle lékařů může taková praxe zásadně pomoci při zvládání přetrvávající pandemie.

Nemocnice Kolín byla vůbec prvním zařízením na území Středočeského kraje, které program odběrů rekonvalescentní plazmy zahájilo. K dnešnímu dni se lékařům podařilo úspěšně provést celkem osm odběrů. Zájem o darování je přitom velký, každý příchozí bohužel nesplňuje přísné podmínky.

 „Každý týden se u nás informuje zhruba deset dárců, kteří mají zájem rekonvalescentní plazmu darovat. Smutným faktem ale je, že často bohužel nevyhovují stanoveným kritériím. Někteří nejsou vhodnými dárci COVID plazmy, někteří dokonce nejsou ani vhodnými dárci krve. Pravidelné odběry plazmy v nemocnici sice neprovádíme, ale pověřená sestra transfúzního oddělení je plně informovaná a vyškolená k tomu, aby s dárci prošla veškeré náležitosti krok za krokem,“ vysvětluje MUDr. Petr Chudomel, MBA, předseda představenstva Nemocnice Kolín.

Vůbec prvním odebraným dárcem COVID plazmy se v kolínské nemocnici stal Tomáš Havlíček, předseda klubu krajských zastupitelů ODS. „Přijde mi naprosto samozřejmé, že bychom k sobě v této těžké době měli být solidární. Protože my, kteří jsme si tímto zákeřným onemocněním prošli, máme teď šanci třeba zabránit tomu, aby postihla někoho, koho by mohla závažně ohrozit na zdraví a na životě. Chtěl bych proto všechny vhodné dárce vyzvat, aby tuto možnost minimálně zvážili,“ apeluje na občany Středočeského kraje.

Podle Ministerstva zdravotnictví ČR je anti-covidová rekonvalescentní plazma jedním ze způsobů, jak nemocné s infekcí COVID-19 léčit. Dárcem se může stát pouze vyléčený pacient s protilátkami v krvi, a to nejdříve 14 dní po uzdravení, ale ne déle než jeden měsíc poté. Lékaři upřednostňují muže a ženy, které dosud nerodily. Každý dárce musí navíc splňovat obecné podmínky dárcovství krve a přihlíží se i k individuálnímu zdravotnímu stavu.

Odebraná plazma putuje z Nemocnice Kolín do Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kde se plazma skladuje. Podle dostupných dat bylo do ÚVN během roku 2020 přivezeno a aplikováno 102 jednotek hyperimunní plazmy. Za pouhých čtrnáct dní nového roku již jejich počet stoupl z nuly na 35, což svědčí o vzrůstající iniciativě Čechů formou darování plazmy pomoci.

„Každý zájemce o darování hyperimunní rekonvalescentní krevní plazmy se může obrátit na transfúzní oddělení Nemocnice Kolín na telefonním čísle 321 756 386. Rezervace termínů se vyřizují každý týden od pondělí do pátku v čase od 6:00 do 14:00,“ radí zájemcům radní Středočeského kraje pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).

Na praxi zahájenou v kolínské nemocnici navázala v rámci Středočeského kraje i Oblastní nemocnice Kladno, kam se nyní dárci již také mohou k odběru dostavit.

Komentáře