Dvě pohlaví, jeden jazyk. Ačkoliv to zní jako název porna, tento článek ukrývá o něco více (nebo méně, to už záleží na vás), a to pohled na dva mírně rozlišné způsoby jedné a té samé komunikace, rozlišující muže a ženy.

Byl by naprostý nesmysl tvrdit, že muži a ženy jsou stejní. Liší se jak z hlediska biologického, tak z jistého způsobu života a uspořádání priorit. Jak se ale můžou tyto rozdíly projevit ve způsobu, jakým komunikujeme? Tým odborníků ze Sanfranciské státní univerzity vedený Priyankou Joshiovou se rozhodl získat na tuto otázku odpověď.

Chlapci čekají, co to udělá.

Proč se ženy dožívají vyššího věku než muži? Nesnaží se zabít tím nejhloupějším způsobem

„Jedním z rozdílů mezi muži a ženami, na který bylo vždy anekdoticky poukazováno, je ženská tendence mluvit o specifických záležitostech a detailech, zatímco muži mluví ve „větším obraze“. Celkově jsme provedli šest různých studií, které jasně ukázaly, že muži komunikují abstraktněji než ženy,“ uvedla Joshiová. Aby dospěli k tomuto závěru, Joshiová a její tým zkoumali lingvistické vzorce mužů a žen jak v experimentálním, tak terénním kontextu.

V jedné ze studií bylo například zanalyzováno 600 tisíc blogových příspěvků zveřejněných na webových stránkách Blogger.com. Vědci za tímto účelem určili míru abstraktnosti pro zhruba 40 000 různých, běžně používaných amerických slov. Slova, která je možné si jednoduše vizualizovat (např. stůl nebo židle), obdržela nízkou míru abstraktnosti, zatímco slova, která je obtížné si představit (morálka, spravedlnost), se pohybovala na škále abstraktnosti nahoře. Bylo zjištěno, že muži ve svých příspěvcích používají daleko abstraktnější jazyk než jejich protějšky.

I muži mají skvělou intuici, možná víc než ženy. Jak a proč bychom se jí měli řídit, ne ji zabíjet?

Vědci se tento experiment pokusili zopakovat i v „reálném“ prostředí. K tomu jim posloužily přepisy Kongresu Spojených států amerických z let 2001 až 2017. Půl milionu přepisů textů od tisíce různých členů Kongresu potvrdilo, že muži i v tomto případě používali výrazně abstraktnější jazyk. A to bez ohledu na to, jaká z politických stran byla zkoumána, závěr byl pokaždé stejný.

Proč tomu tak ale je? Odborníci naznačují, že na vině by mohla být větší moc mužů a jejich postavení ve společnosti všeobecně. Poslední dobou jsme ale svědky toho, že ženy zastávají stále více vysokých pozic, jak v politice, tak v jiných sektorech. Je tedy možné, že v příštích letech se ženy v abstraktní mluvě zdokonalí, zatímco muže čeká těžký a bolestný pád.

Michal Švehla

Komentáře