I když si to možná nepřipouštíme, šestý smysl neboli intuice hraje v našem životě zásadní roli. Rychlé rozhodování, instinktivní jednání, bleskový náhled nebo nápad je to, čím doplňujeme svůj analytický přístup k životu. Proč jej v sobě tak často zabíjíme?

Ačkoliv se o intuici hovoří spíše ve spojitosti s ženami, jsou jí hojně obdařeni i muži. Ženy bývají obvykle více napojené na své emoce a dokážou být empatičtější ke svému okolí, navíc jsou na rozdíl od mužů schopné v případě potřeby „odložit“ rozum stranou. To ale neznamená, že by muži byli o intuici ochuzeni. Oproti ženám ji ale označují za odhady nebo domněnky, jimž nepřikládají příliš velký význam. A to je ohromná škoda!

Ztište se a zklidněte

Intuici neboli schopnost vědět beze slov a vnímat bez vysvětlování zmiňuje už Platón ve svém Sedmém listu. Jakkoli je k ní kritický a vyžaduje, aby se prvotní mínění vždy podrobilo rozumovému zkoumání, připouští existenci nějakého „tichého hlasu“, který na nás promlouvá v pozadí našich myšlenek.

Každý už někdy zažil pocit jisté předtuchy. Jestli se jedná o náhodu, schopnost zachytit a následně analyzovat drobné nuance ve změně chování, anebo jde opravdu o šestý smysl, je však otázkou.

Podle psychologů svou intuici v dnešní době řada z nás záměrně potlačuje, protože se orientuje spíš na věci, které nevycházejí z nás, nýbrž jsou patrné kolem nás. Kvůli tomu, že žijeme ve světě cílů, akčních plánů, úkolů a povinností, se orientujeme na výkon a neuvědomujeme si, že abychom se na svou intuici mohli opravdu spoléhat. Je však nutné ji živit a trénovat.

Jak? Když něco řešíme, je dobré nevolat hned zbrkle o radu nebo problém konzultovat s Googlem. Stačí se zklidnit, naladit na sebe a uvědomit si, jak danou situaci cítíme. Intuici blokuje naše přílišné zaměření se na to, co lze vnímat smysly, popsat slovy, zhodnotit, vysvětlit a vědecky podložit. Přitom právě intuitivní způsob vnímání a nazírání světa je mnohem přirozenější.

Intuice je dar

Na rozdíl od intelektu k nám intuice nepromlouvá přímo. Nerozkazuje nám, neupozorňuje na to, co musíme udělat, v čem musíme uspět. Spíš nás naťukává a pokládá nám hravé otázky, na které jsme si kdysi odpovídaly jako děti. Dokáže také bleskově třídit myšlenky, které ani nevíme, kde se vzaly. Ne náhodou se říká, že géniové jako Edison nebo Einstein dokázali se svou intuicí pracovat takovým způsobem, že je dovedla bez předchozích empirických poznatků k neuvěřitelným výsledkům. Intuice nám tedy může pomoci najít odpovědi a informace, o kterých zatím nikdo neví, které nejsou nikde patrné ani zaznamenané. Važte si jí!

Veronika Kratochvílová

A o tom, že mučit své tělo v práci a ještě v posilovně je chyba, se dočtete zde.

 

Komentáře