V poslední době bylo v Praze „popraveno“ nebo je zrovna pod katovou sekerou několik velmi kvalitních staveb. Že by se na tenhle smutný seznam měl přidat i Libeňský most? Nejdřív si přečtěte těchto 17 důvodů, proč kvalitní most nebourat.

Vzpomeňme si třeba na krásný dům na rohu Opletalovy ulice a Václavského náměstí z dvacátých let nebo na stále ohrožený Transgas, které jsou obětí nepochopení naší doby. A teď je na řadě unikátní Libeňský most.

1. Opravdu je to JEDINÝ kubistický most na světě, přesněji řečeno most s kubistickými prvky postavený v puristickém slohu. Spolu s další pražskou zcela jedinečnou kubistickou architekturou tvoří ucelený soubor, který ročně okouzluje miliony zahraničních návštěvníků.

2. Inženýr František Mencl navrhoval v první polovině minulého století řadu obloukových mostů, které vytvořily ucelený soubor přes řeku Vltavu – most Hlávkův (spolu s Pavlem Janákem), Mánesův, Trojský (padl za dob komunismu), Jiráskův a také most Libeňský.

3. Architektonickou podobu mostu má na svědomí Pavel Janák, naše hvězda meziválečné architektury. Most byl od začátku zamýšlen jako „těžký a důkladný“, aby kontrastoval s dnes již neexistujícím subtilnějším mostem Trojským.

4. O souboru pražských mostů Mencl přemýšlel jako o harmonickém celku, ale zároveň se snažil dosáhnout rozmanitosti a osobitosti každého jednoho z nich. I proto je Libeňský most nenahraditelný.

Jiří Jeníček, Schody, 1931

5. Je to první definitivní most, který spojoval Libeň s Holešovicemi – hrál tak nesmírně důležitého prostředníka v rozvoji obou částí a má proto nesmazatelnou společenskou, kulturní i historickou hodnotu.

6. Uveden do provozu byl roku 1928 – a od té doby nebyl ani jednou opravován. Smutné. Ale vypovídá to i o jeho kvalitě napříč časem.

7. Kloknerův ústav ČVUT (založen již roku 1921) vypracoval nezávislý odborný posudek o možnosti opravy mostu – tuto cestu vyhodnotil nejen za možnou, ale dokonce i z technického hlediska rovnocennou stavbě nového mostu.

8. Je demolice nejlevnější variantou? Možná, anebo taky ne. Nízká cena přeci není zárukou kvalitního zpracování. Nebylo by přece jen ostudné zbavit se něčeho naprosto unikátního, něčeho, co dobře sloužilo skoro jedno století, a hlavně něčeho, co se jenom „naší“ vinou absolutního zanedbávání stalo vlastně obětí možné demolice – jenom kvůli tomu, že je to (zřejmě) levnější?

9. Havarijní stav se týká pouze některých částí mostu – a to zrovna těch méně cenných. Obloukové části navržené Pavlem Janákem, které jsou naprosto ojedinělé, lze snadno opravit.

10. Nový (a bohužel nekvalitní) projekt se opírá o chybná data vývoje dopravní intenzity na mostě, z nichž navíc vyvozuje nutnost rozšíření nového mostu v případě demolice. Nesmysl.

11. Pražský radní Petr Dolínek celé dva roky ignoroval rozhodnutí zastupitelstva, které ho k opravě Libeňského mostu zavázalo. Zapříčinil tak sám jeho havarijní stav. Aby toho nebylo málo, nesmysně nařkl aktivisty i politiky, kteří se snaží most zachovat, z jeho havarijní situace.

12. V případě nového mostu nebude vypsaná architektonická soutěž – to vlastně znamená netransparentnost a nemožnost debaty o hledání vhodné a kvalitní architektonické podoby.

13. Most je technickým dílem, je tedy důležitá hlavně funkčnost – toto si uvědomují i hlasy ze strany památkové péče. Dovolávají se především zachování obloukové části, nebrání se tedy nahrazení nebo doplnění doplňkových a dožitých prvků. Tady tedy nejde o střet obyvatel s památkovou péčí.

14. Pokud by se stavěl nový most, byl by několik let také kompletně uzavřen. V případě rekonstrukce by se jednalo pouze o dílčí uzavírky mostu.

15. Aktivisté již několik let před uzavřením mostu upozorňovali na jeho špatný stav a požadovali provedení lokálních úprav, aby bylo zamezeno následnému uzavření Libeňského mostu.

16. Za zachování a opravu se staví Česká komora architektů, Národní památkový ústav, Institut plánování a rozvoje, Klub za starou Prahu a řada významných historiků architektury. Prostě lidé, kteří architekturou doslova žijí a rozumí jí.

Hlávkův most, Palác Adria, Husův sbor... ikonické pražské stavby od architekta Janáka

Hlávkův most, Husův sbor, Palác Adria… ikonické pražské stavby od architekta Janáka

17. Na závěr si připomeňme Janákovy stavby, okolo kterých v Praze chodíme skoro každý den. A teď si představte Prahu, tak jak ji znáte, ve které byste vyrůstali bez nich. Palác Adria, Škodův palác, Husův sbor na Vinohradech, Hlávkův most…

 

Anna Samsová

A na 7 úchvatných pohledů z výšky, které vám dokážou, že Česko je překrásná země nejen na dovolenou, se podívejte zde.

 

Komentáře