Praha 2 již zná výsledky výtvarně-architektonické soutěže o návrh na umělecké dílo, které oživí prostor parku na Karlově a stane se součástí celkové revitalizace a úpravy parku. V konkurenci 41 soutěžních návrhů nakonec zvítězilo dílo architektů Jana Darkse a Davida Velíka.

Cílem soutěže, financované z programu hl. m. Prahy Umění pro město, byla podpora současného umění, které dotváří kvalitní veřejný prostor. Vítězný návrh měl proto zohlednit zejména historický potenciál místa a přispět k zachování genia loci a zatraktivnění celé lokality.

„Vítězný návrh je nevšedním moderním uměleckým dílem s jedinečným propojením historie a atmosférou tohoto pražského místa. Jsem potěšen, že koresponduje s jedním z mých cílů, který jsem si jako náměstek pro kulturu vytyčil – a to přinášet co nejvíce umění do veřejného prostoru, kde je může obdivovat každý z nás. Takový příklad umění může nakonec oslovit stejně široké obecenstvo jako projekty velké kultury, za kterými je potřeba se cíleně vydat do galerií nebo muzeí. Blahopřeji Praze 2 ke skvělému příkladu kultivace veřejného prostoru a těším se, že další budou následovat,“ dodává náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury Jiří Pospíšil.

„K lokalitě Karlova mám zvláštní a osobitý vztah. Parčík, kde bude vítězné dílo instalováno, nabízí krásný výhled na Nuselské údolí a Vyšehrad, a zároveň oplývá atmosférou staré Prahy. Je jedním z posledních zapomenutých koutů Dvojky. O to víc mne těší, že soutěž oslovila tolik zájemců. Vítězný návrh dle mého kouzlo a jedinečnost parku na Karlově jen podtrhuje,“ říká starosta Prahy 2 Jan Korseska.

„I když jen symbolicky, na Karlov se vrátí dětská nemocnice, která zde stála před vybudováním Nuselského mostu. Jsem nesmírně rád, že se do soutěže naší městské části přihlásilo tolik uměleckých záměrů. Na výběru vítěze se podíleli jak zástupci Prahy 2, tak i přední čeští architekti a umělci, jako je architekt Petr Janda, kurátorka Denisa Václavová, umělec Josef Bolf nebo umělec Vladimír Brož aka Vladimír 518. Fakt, že se porota na výsledném návrhu shodla jednomyslně, pouze podtrhuje hodnotu díla, které na Karlově vznikne. Jsem hrdý, že v naší městské části vedeme takovýto dialog o umění ve veřejném prostoru. Určitě to může být pozitivní inspirace pro další města a obce,“ přibližuje průběh soutěže místostarosta Prahy 2 Jan Recman, který byl zároveň jedním z porotců soutěže.

Ústředním motivem vítězného návrhu, který porotu zaujal, se stala bývalá dětská nemocnice na Karlově. Ta stávala v předpolí Nuselského mostu. Její pavilony byly zbořeny v souvislosti s výstavbou Nuselského mostu v roce 1971. Soutěžní porota ocenila dobře zvolený námět především proto, že ve vztahu k současnosti vytváří silný kontrast.

Vedle vítězné ceny udělila porota i druhou cenu. Tu získala Miriam Kaminská se svým návrhem pojatým jako abstraktní sousoší.  Jednotlivé soutěžní návrhy radnice představí veřejnosti v rámci připravované výstavy v únoru příštího roku.

Bližší informace o výsledku soutěže i přehlídka všech 41 soutěžních děl je k dispozici ZDE.

Foto: MČ Praha 2

Komentáře