Nejslavnější lékař a „otec medicíny“ Hippokratés hledal v očích klíč k nemocem už 400 let před naším letopočtem a jeho výrok: „Pozři v oči člověka a uvidíš jeho tělo“, dodnes platí. Kromě posouzení zdravotního stavu podle obrazu oční duhovky a bělma, tzv. irisdiagnostiky, lze ale z očí vyčíst mnohem víc.

Podle vědců z newyorské Cornellovy univerzity lze z očí zjistit kromě chorob i sexuální orientaci. Profesor Ritch Savin-Williams provedl zajímavý výzkum, pro který dal dohromady 165 mužů a 160 žen, mezi nimiž byli heterosexuálové, homosexuálové a bisexuálové. Těmto lidem postupně pouštěl erotická videa s ženami, erotická videa s muži a nakonec snímky přírody a zkoumal, jak na dané podněty reagují jejich zorničky.

Zatímco heterosexuálním mužům se vzrušením rozšiřovaly zornice u videí se ženami, homosexuálové takto reagovali na muže, což je podle profesora Williamse jasnou nepodmíněnou a nekontrolovatelnou odezvou.

O něco zajímavější byl výsledek výzkumu u žen. Zatímco u lesbiček byly výsledky stejné jako u heterosexuálních mužů (jejich zornice reagovaly na erotické obrazy žen), heterosexuálním ženám reagovaly zornice obdobně na ženské i mužské podněty. To ovšem neznamená, že jsou všechny ženy od narození bisexuální. Jejich reakce se prý jenom nemusí shodovat se vzrušením těla. Proč tomu tak je, zatím vědci netuší, ale jedna z teorií hovoří o tom, že může jít o ženský automatický obranný mechanismus v obavě před znásilněním.

Předchozí průzkumy v oblasti lidské sexuální orientace probíhaly na základě dotazníků nebo měřením vzrušení přímo na genitáliích. Tyto metody se ovšem setkávaly se značnými problémy.

„Chtěli jsme najít alternativní způsob měření, který by byl automatickým označením sexuální orientace, aniž by byl stejně invazivní jako při předchozích fyzických výzkumech,“ řekl Gerulf Rieger, který pracoval na výzkumu zorniček společně s profesorem Williamsem.

„S touto novou technologií jsme schopni zkoumat sexuální orientaci lidí, kteří by se nikdy nezúčastnili studie genitálního vzrušení, jako například lidé z tradičních kultur,“ řekl Rieger. „To nám pomůže mnohem lépe pochopit projevy sexuality v různých kulturách a na různých místech po celé planetě.“

A zde se dozvíte, proč nemají muži na rozdíl od opic pohlavní kost

 

Komentáře