Stává se vám, že jdete ven a najednou vás polije pot, že jste nechali zapnutý sporák? Patříte mezi ty jedince, kteří klasicky zapomínají vypínat světla a pak žasnou při pohledu na nedoplatky za elektřinu? Pokud vaše odpověď zní ano, zaměřte svou pozornost na dynamickou oblast tzv. chytrých domů. Ve stále se rozšiřující nabídce důmyslných řešení pro vaši domácnost určitě najdete i ty, které vám pomohou v boji proti těmto nešvarům.

Fenomén tzv. smart homes (chytrých domácností nebo chytrých domů) prochází v posledních letech skutečnou renesancí. Chytrá řešení si do svých domovů nechává instalovat stále více uživatelů, přičemž jejich motivace se různí. Někteří chtějí mít klid, díky technologii, která je dokáže pohotově upozornit na možná rizika. Jiné zase k investici žene narůstající energetická spotřeba, o čemž svědčí částky na fakturách. A nesmíme zapomínat ani na technologické nadšence, kteří zkrátka zažívají skutečný požitek, když si mohou pohrát s nějakým novým udělátkem.

„Mezi hlavní benefity smart homes patří především zvyšování bezpečnostních standardů, dále poskytování uživatelsky komfortních řešení, a v neposlední řadě maximalizace úspor, kterou jsou chytré domovní systémy schopné generovat,“ shrnuje ústřední triádu cílů technologických společností podnikajících v této oblasti Petr Mašek, produktový specialista společnosti ABB. Ta patří mezi významné hráče na tuzemském trhu smart systémů pro domácnosti, komerční budovy, chytré továrny i města.

Úsporná domácnost

Pro efektivní využívání energií musíte zohlednit řadu faktorů, které člověk nemůže ovládat. Patří mezi ně počasí, odlišný životní rytmus ve všední dny a o víkendech či čas během dne. „Základní balíček ABB pro chytré domácnosti zahrnuje integrovaný systém sestávající z ovládání žaluzií, osvětlení s možností stmívání, závlahy zahrady i napouštění a vypouštění bazénu,“ vysvětluje Petr Mašek, přičemž upozorňuje, že toto všechno jsou oblasti, kde uživatelé mohou až překvapivě objevit obrovský potenciál z hlediska úspor.

Na základě těchto parametrů umožňují systémy smart homes přednastavení na základě určitých „scénářů“ pro konkrétní podmínky. „Systémy dokážou rozpoznat venkovní teplotu a regulovat tak vytápění, podle světelných podmínek korigovat žaluzie. Případně nespustí klimatizaci, když se místnosti přetápí nebo nedotápí. Tím vším omezují plýtvání energiemi,“ vyjmenovává četné výhody chytrých systémů pro domácnosti Petr Mašek. Systém samozřejmě energie na jednotlivých spotřebičích následně monitoruje a vyhodnocuje, k těmto datům se uživatel snadno dostane prostřednictvím LCD ovládacího panelu nebo mobilních aplikací.

Dosavadní praxe ukazuje, že implementace chytrých řešení dokáže srazit výdaje domácností na energie o desítky procent. Odměnou investorům je pak větší soběstačnost v energetické oblasti, ale i návratnost finančních zdrojů, vynaložených na samotnou implementaci prvků chytré domácnosti.

Bezpečná domácnost

Chytré systémy se pravděpodobně do budoucna stanou důležitým prvkem, jak bránit domácím tragédiím. V oblasti bezpečnosti přitom již teď nabízejí množství vhodných řešení. Vzhledem k centrálnímu propojení dokáže systém určit, jaké spotřebiče zrovna energie čerpají. Podle různých informací dokáže detekovat hrozící nebezpečí, pokud nějaké vykazují spotřebu po podezřele dlouhou dobu, či to zrovna neodpovídá dlouhodobému trendu ve spojení s určitou denní dobou. Otevřené vodovodní kohoutky, naprázdno běžící plotýnky na sporáku, zapnuté elektrické spotřebiče – zde všude číhá potenciální nebezpečí.

Poté, co je chytrý systém zaregistruje, notifikuje push zprávou nebo emailem koncového uživatele, a ten tak může vhodně zareagovat. Z tohoto hlediska jsou vhodné například systémy protipožární ochrany, které reagují na kouř i oxid uhličitý. Ten typicky není cítit, většina lidí jeho únik nezaregistruje, ani když je doma. A přesně v témže momentě systém zakročí a na riziko úniku upozorní.

Zvyšovat bezpečnost obyvatel pomáhají i obvody nouzových světel. Ty fungují na základě detekce pohybu i zapamatovatelných pravidelných tras. Dokážou tak vytvářet návodné světelné cesty, a tím eliminovat možné nástrahy. „Řada zákazníků ABB využívá i možnosti instalace domovního vrátníka,“ dodává Petr Mašek: „To se hodí, když třeba děti zapomínají klíče. Stačí přitom instalace ovladatelné LED obrazovky, která povoluje přístup k jednotlivým funkcím a příkazům pouze zaregistrovaným uživatelům.“

Pohodlná domácnost

Oblast smart homes technologií zažívá skutečný boom. Ty nejdokonalejší systémy, které nabízí třeba i ABB, již dnes čítají přes sto dílčích funkcionalit. S tím souvisí i rostoucí potřeba soustřeďovat jejich ovládání do jednoho centra. Zamýšleným cílem zůstává ambice, aby uživatel mohl všechny místnosti sledovat i korigovat z jakéhokoliv zákoutí domu bez nutnosti mezi jeho částmi přecházet. Třeba vypnout klimatizaci v obývacím pokoji z terasy na zahradě.

Taková řešení již firmy nabízejí. V podstatě stačí být majitelem chytrého telefonu. Výhodu smart systémů pro domácnosti představuje vzájemné propojení všech spotřebičů na jednom cloudu. Sdílení informací vede ke zvýšení uživatelského komfortu, protože jsou zpracovávány jediným centrálním místem, do kterého má přístup jen uživatel. Dnes tyto aktivity probíhají i prostřednictvím mobilních aplikací. Každý tak může na dálku vypínat světla, regulovat výhřevnost topení a mnoho dalšího.

Pro připojení v zásadě postačí jednoduše dostupné cesty – Bluetooth nebo Wi-Fi síť. Cíl poskytovat co největší uživatelský komfort tak jde ruku v ruce i s dalšími ambicemi chytrých domů. Jednoduché ovládání a podávání podrobných reportů o spotřebě energií vede nejen k efektivnímu a pohotovému přepínání či vypínání zdrojů, ale též k okamžitému vypořádání rizik, zažehlých opomenutím či nezaviněnou náhodou.

Komentáře