O tom, jak nenechat vlastní peníze ležet ladem, jsme si povídali s investičním ředitelem Amundi Petrem Šimčákem.

Jak si chránit úspory při současné vysoké inflaci?

Bezrizikovou garantovanou investicí na 10 let je ve fungující demokracii státní dluhopis se splatností 10 let. Ten dnes nabízí 4 %. Nejistotou je, zda inflace od září 2022 do září 2032 bude vyšší než 4 % ročně. Já myslím, že bude nižší. Dnes zveřejněná inflace totiž měří nedávnou minulost, nikoliv vzdálenou budoucnost.

Jednoletý státní dluhopis nabízí 6 %, ale ten zřejmě inflaci ode dneška za rok ještě neporazí.

Vyšší zhodnocení jsou schopny dodat jen akcie a nemovitosti, případně kvalitně vybrané alternativy jako umění, víno a podobně. A samozřejmě vlastní prosperující firma, ale to není pro každého. A není to garantované, což je sice výhoda, ale pro mnoho lidí je to problém, takže oscilují v bludném mentálním kruhu mezi „střadatelem“ a „spekulantem“ a myslí si: „Investování? To není nic pro mě.“

Takže odpovědí je dlouhodobě investovat, a to do akcií, nemovitostí a dluhopisů. Nespekulovat. Pokud nechcete do akcií investovat na 10 a více let, tak o tom neuvažujte ani 10 minut. To samozřejmě neplatí pro tradera s akciemi, ten musí grafy a zprávy sledovat neustále. V příštích 10 letech mají světové akcie (mix USA, Evropa a rozvíjející se trhy) potenciál dodat kolem 6,5 % ročně, nemovitosti kolem 5 % ročně. Ale to již není bez rizika, zejména krátkodobého kolísání hodnoty i v řádu desítek procent.

Jak začít s investováním?

Přečíst si knihy Inteligentní investor (Benjamin Graham) a Myšlení rychlé a pomalé (Daniel Kahneman). Projít si vzdělávací videa na Khan Academy. Srozumitelně se snažíme předat investiční myšlenky i v našem podcastu (jmenuje se Investiční myšlenky, pozn. red.). Klíčové je pochopit rozdíl mezi investováním a spekulováním. Uvědomit si, že pokud nechci denně sledovat burzy, obchodovat a „hlídat to“, tak nechci spekulovat, ale stále můžu investovat.

Největší překážky nám do cesty klade vlastní mozek. Jde o chyby v úsudku, o nezvládnuté emoce, o touhu zbavit se úzkosti tím, že budeme vidět strukturu a smysl tam, kde je často jen náhoda. Či o touhu po ochraně vlastního ega a hledání viníka tam, kde odpovědí je pohled do zrcadla. Trhy či ekonomický cyklus nejsou tak nebezpečné jako náš vlastní mozek.

Dlouhodobě zvítězí ten, kdo akceptuje tržní riziko jako realitu, a sestaví si takové portfolio, jehož úspěch nebude závislý na tom, že nějaký „génius“ předpoví nepředpověditelné. Takové portfolio tvoří třetina nemovitostí, třetina globálních akcií (skrze index nebo fond) a třetina úrokové produkty (bankovní vklady a dluhopisy). A držba tohoto portfolia navěky s možností čerpat z něj pravidelnou rentu skrze dividendy, nájem a úroky. Toto portfolio porazí inflaci dlouhodobě, ale je třeba přijmout skutečnost, že inflaci neporazí jeho každá koruna ani ji neporazí jako celek každý jednotlivý rok. To je velmi důležité, protože pak přichází úzkosti a z nich chyby podle principu „prodám to, než tam přijdu o všechno“ či „to musím koupit, když to tak roste“ a je jedno, co „TO“ je, zda akcie, kryptoměny či cokoliv jiného. Výsledkem je levný prodej a drahý nákup. Dobrým začátkem seznamování se s akciovým trhem je bezesporu pravidelné investování malé částky. Vše by měl diktovat finanční plán, nikoliv spekulace.

Je pravda, že bych měl mít investice rozdělené mezi různé investiční nástroje? Akcie, fondy, …?

To je jako ptát se, zda si mám koupit Mercedes nebo auto. Pokud  se nechcete zabývat každou jednotlivou firmou, tak je lepší investovat do akcií skrze fondy. Totéž platí pro dluhopisy. U nemovitostí je to z podstaty věci individuální a vhodné je obojí. Ale jako výchozí strategii bych doporučil pravidlo třetin a individuální mix a volbu konkrétních nástrojů si samozřejmě každý musí sestavit sám, určitě je vhodné konzultovat s odborníkem.

Jak investují Češi? Lze zde vypozorovat nějaká specifika?

Více nemovitostí a více hledání zázraku v různých alternativách. Takže více spekulace, často nechtěné či nepochopené. Češi obecně nemají akcie v mentálním účtu dlouhodobých investic, ale právě spíše krátkodobých spekulací a nutnosti „to“ sledovat a něco s „tím“ dělat mnohem častěji, než je vhodné či nutné. Takže často mají hodně hotovosti, hodně nemovitostí a hodně vysoce rizikových spekulací, jejichž rizika nechápou. Může jít o dluhopisy nekvalitních firem či různé složité cenné papíry, které nabízí mírně vyšší úrok než standard a vzdálené, málo pravděpodobné riziko velkého průšvihu.

Investování do nemovitostí – přímo, nebo přes fond? Amundi nedávno představilo fond Realti.

Obojí. Pokud pominu vlastní bydlení, tak investice do nemovitostí lze udělat kvalitně napřímo i přes fond. Jde jen o částky a starosti. Nemovitost v hodnotě desítek či stovek milionů euro pořídí většina lidí jen přes fond. A chybu může člověk snadno udělat také oběma způsoby.

Jaké fondy/akcie jsou v současné době nejbezpečnější?

Učebnicově nejbezpečnější je samozřejmě fond peněžního trhu či krátkodobých státních dluhopisů, který nekolísá a jen kopíruje úrokové sazby. Ten ale dlouhodobě inflaci nepřekoná. Pokud akceptuju kolísání jako realitu a nikoliv jako hrozbu, tak je dle mého bezpečnější široce rozložený globální fond veřejných akcií kupovaný metodou 500 Kč denně po dobu produktivního života, minimálně 15 a více let. Bohatší lidé mohou investovat třeba 10 tisíc nebo 100 tisíc nebo milion denně. V tom není rozdíl z hlediska procentuálního výnosu ani rizika. Bohatší lidé si mohou dovolit pestřejší portfolio, obohacené o alternativní aktiva, jako třeba private equity, což jsou ale zase jen neveřejně obchodované akcie firem. Bezpečí je dáno využitím všech tříd aktiv současně, nikoliv jednotlivými částmi. Riziko celku je výrazně menší než suma rizika jednotlivých částí. To je podstata diverzifikace.

Investování do dluhopisů. Ano, nebo ne?

Ano. Dnes hlavně do státních a kvalitních firemních v ČR. Nebo i do rizikových z vyspělých trhů skrze fondy. Ale pozor na minové pole rizikových dluhopisů v ČR. Celá řada z nich je jen rizikových, které nabízí vyšší výnos, ale zbankrotují. Celá řada z nich je čistý podvod. Běžný investor nebo střadatel to nepozná, ale pokud je jim tento papír nabízen se slovy „nese to X % a prospekt schválila ČNB“, tak zbystřete. ČNB totiž schvaluje formu, nikoliv obsah. A pokud někdo prezentuje jen formu bez obsahu, tak mu buď nerozumí, nebo tam ten obsah není. První otázku položte, kolik si toho skvělého dluhopisu koupil ten, kdo vám jej prodává. Pokud to stále vypadá atraktivně, projděte si Scorecard korporátních dluhopisů 2.0 na webu ministerstva financí. Je to jednoduché, srozumitelné a i tak to 90 % lidí odradí od další nezbytné minimální práce, takže to mnoha lidem zachrání mnoho peněz. A to za deset minut čtení stojí.

Jak si v současné situaci vede ESG investování?

Je to již standard, kterému zatím málokdo rozumí. Nová regulace navíc brzy přinese mnoho změn. Protože bude celospolečensky více kladen stále větší důraz na udržitelnost, energetiku a emise, domnívám se, že tímto směrem se bude rozvíjet i ESG investování, bankovnictví, pojišťovnictví a regulace.

Amundi představilo fond Hydrogen, jaká jsou jeho specifika a výhody?

Je to atraktivní doplněk portfolia, který nemá překryv s největšími sektory akciových indexů. Pokud si koupíte klasický akciový fond či ETF, tak držíte nejvíc akcií ze sektorů Informační technologie, Spotřební zboží, Zdravotnictví a Finance. Nejméně pak ze sektorů Energetika, Suroviny či Průmysl. A právě z těchto sektorů jsou nejvíce zastoupeny firmy ve fondu CPR Hydrogen. Takže to není jen téma vodíku jako důležité části energetické transformace, ale jsou tam i témata jako hodnotový styl, reálná aktiva staré ekonomiky, ochrana před inflací a diverzifikace. Jakkoliv nudně to zní, právě to je z pohledu portfolia sexy. Klíčovým investičním rizikem je nutnost výrazně snížit náklady na výrobu zeleného vodíku.

Komentáře