Ochrana majetku před inflací nebyla dlouho tak palčivě aktuálním tématem jako dnes. Vysoká inflace snižuje hodnotu úspor každým měsícem a lepší časy jsou v nedohlednu. Jaké řešení však zvolit? Zaručené recepty ve světě financí neexistují – osvědčené však ano.

Pioneer Fund patří již téměř sto let mezi největší jména investiční sféry. Důvod je nasnadě. Od roku 1928 vzrostla výkonnost fondu o 3 845 551 procent, tedy asi 339krát více než výkonnost státních dluhopisů a 2 235krát více než inflace.

Těžko najdeme nějakého konkurenta, který by se těmto impozantním dlouhodobým číslům přiblížil. Jedná se o třetí nejstarší fond na světě, který dnes spravuje aktiva v hodnotě přesahující 200 miliard eur.

Příběh legendy, jejíž celé jméno dnes zní Amundi Funds US Pioneer Fund, se začal psát ve 20. letech minulého století, kdy zahájil investorskou kariéru jeho zakladatel Philip Carret. Američan, jenž byl za první světové války stíhacím pilotem na proslulém dvouplošníku Sopwith Camel, přežil více než 300 bojových misí, z čehož si podle všeho odnesl pragmatický pohled na život. Jeho motto znělo „Důsledně naslouchej faktům, nikdy ne radám“ a tuto poučku naplno uplatnil ve své investiční praxi.

Slovo pioneer znamená ve svém původním, komunistickým režimem nezprofanovaném významu průkopník, a tím Carret bezesporu byl. Patřil k prvním, kdo si uvědomili význam přísných a inovativních výzkumných technik. V roce 1928 založil společnost Pioneer Investments, mateřskou společnost Pioneer Fundu. Společnost vedl dlouhých 55 let, během nichž se stala uznávaným lídrem v oboru.

Tradice a kontinuita znamenají v prostředí US Pioneer Fundu zásadní, penězi nevyčíslitelnou hodnotu. Jeff Kripke, jenž stojí v čele dnes, vede teprve pátý tým pro správu portfolia za celou historii společnosti. „Stabilní tým je základem každého investičního fondu,“ říká Kripke. „A všichni investujeme s Pioneerem. Věřím, že to posiluje důvěru ve fond, protože osud našich vlastních investic je pevně spjatý s našimi klienty.“

Při výběru akcií tým využívá fundamentální analýzu a zároveň čerpá z odborných znalostí analytického zázemní Amundi, které poskytují cenné makroekonomické poznatky. Cílem fondu je překonat výkonnost akciového indexu S&P 500, který sleduje 500 velkých veřejně obchodovaných společností kótovaných na Newyorské burze cenných papírů (NYSE) nebo na burze NASDAQ, a to s menší mírou kolísání.

US Pioneer Fund kombinuje akcie s velkou tržní kapitalizací. Investuje především do společností, které se vyznačují konkurenční silou a finanční stabilitou, a také do titulů, které mohou těžit z dlouhodobých trendů jako rozvoj umělé inteligence, 5G sítě, automatizace nebo cloud computing. „Umělá inteligence je přelomem pro firmy i spotřebitele,“ nepochybuje Kripke. „Máme v portfoliu kvalitní společnosti, které vyvíjí či využívají AI, stejně jako dodavatele čipů pro tento segment.“

Přes důraz na moderní obory však jeho tým stále následují mnohé z pravidel zavedených Philipem Carretem před téměř sto lety. Manažer fondu stále vyhledává akcie amerických firem, které jsou neprávem přehlíženy trhem a jsou tak nabízeny se slevou vzhledem ke své skutečné vnitřní hodnotě. A vyplácí se to – fond od svého založení překonává srovnatelný trh amerických akcií velkých firem téměř o 2 procentní body ročně.

Není divu, že se US Pioneer Fund stal v průběhu let legendou. Mezi obdivovatele patří i investiční guru Warren Buffett, jenž Carreta tituluje slovy „jeden z mých hrdinů“. Na druhou stranu Carret patřil k dlouholetým investorům do Buffettova fondu Berkshire Hathaway.

Klíčovým prvkem k dlouhodobému úspěchu fondu patří jeho pragmatický důraz na udržitelnost, konkrétně na dodržování environmentálních, sociálních a správních postupů (ESG). ESG označuje tři hlavní faktory při měření udržitelnosti a etického dopadu investice do společnosti. Environmentální faktory zahrnují vliv společnosti na znečištění ovzduší a vody, změnu klimatu a čerpání přírodních zdrojů. Mezi sociální hlediska patří zacházení společnosti se zaměstnanci a její vztahy se zákazníky, dodavateli a komunitou. Faktory správy a řízení se týkají vedení společnosti, odměňování vedoucích pracovníků a práv akcionářů. Za udržitelné z hlediska plnění cílů ESG se považují společnosti, které vykazují minimální rizika v environmentální a sociální oblasti i kvalitě korporátního řízení nebo je ustavičně a přesvědčivě snižují. Investováním do společností, které se vyznačují silnými praktikami v oblasti ESG, se US Pioneer Fund snaží dosáhnout nejen finančních výnosů, ale také pozitivního sociálního a environmentálního dopadu.

Tým fondu vyžaduje poměr 2:1 mezi rizikem růstu a poklesu akcie v době nákupu, což často vyžaduje trpělivost, ale z dlouhodobého hlediska přináší výsledky. Jeho dlouhodobá výkonnost spolu s pragmatickým důrazem na udržitelnost a řízení rizik z něj činí přesvědčivou volbu pro ty, kteří hledají kvalitní investiční příležitosti v zámoří. Téměř stoletá historie je důkazem trvalé hodnoty inovativního výzkumu a dlouhodobého investičního přístupu a současný tým správců portfolia má veškeré předpoklady pokračovat v tomto odkazu i v budoucnosti.

Dvanáctero investičních přikázání Philipa Carreta

 1. Nikdy nedržte méně než 10 různých cenných papírů pokrývajících 5 různých oblastí podnikání.
 2. Alespoň jednou za šest měsíců přehodnoťte všechny držené cenné papíry.
 3. Udržujte alespoň polovinu celkového fondu v cenných papírech přinášejících výnos.
 4. Považujte (dividendový) výnos za nejméně důležitý faktor při analýze jakéhokoli titulu.
 5. Rychle přijímejte ztráty a neochotně přijímejte zisky.
 6. Nikdy nevkládejte více než 25 procent daného fondu do cenných papírů, o kterých nejsou snadno a pravidelně dostupné podrobné informace.
 7. Vyhýbejte se interním informacím jako moru.
 8. Důsledně naslouchejte faktům, nikdy ne radám.
 9. Ignorujte mechanické vzorce pro stanovení hodnoty cenných papírů.
 10. Když jsou akcie vysoko, úrokové sazby rostou a podnikům se daří, měla by být alespoň polovina daného fondu umístěna v krátkodobých dluhopisech.
 11. Půjčujte si peníze střídmě a pouze tehdy, když jsou akcie nízko, úrokové sazby nízko a klesají a ekonomika je v útlumu.
 12. Vyčleňte mírnou část dostupných prostředků na nákup dlouhodobých akciových opcí perspektivních společností, kdykoli jsou k dispozici.

Jeff Kripke je senior viceprezident, portfolio manažer a vedoucí hlavního týmu Amundi v USA. Specializuje se na investice do akcií s velkou tržní kapitalizací. Před nástupem do Amundi působil mimo jiné v Allianz Global, Merrill Lynch Asset Management a Morgan Stanley. Vystudoval ekonomii a finance.

Amundi Funds US Pioneer Fund je otevřený fond založený v Lucembursku. Patří mezi nejstarší investiční fondy světa. Jeho cílem je zvýšit hodnotu investice po doporučenou dobu držení 5 let. Fond investuje do široké škály akcií společností, které mají sídlo nebo většinu své činnosti vykonávají v USA.

 

Komentáře