Mladý Žid se sice vyhnul deportaci do koncentračního tábora, ale i přesto svůj život po dobu války neustále dobrovolně vystavoval smrtelnému nebezpečí – jako teenager se totiž nehodlal skrývat, ale přidat k partyzánům, aby zachránil desítky židovských rodin.

Avraham Hakonen Cohn, později přezdívaný Romi, se narodil do židovské rodiny v Bratislavě roku 1929. Jako jeden ze sedmi dětí patřil k těm šťastnějším. S vypuknutím války a neustále hrozící deportací do nacistických koncentračních táborů se rodině Cohnů podařilo malého Romiho dostat přes hranice do Maďarska.

FOTO: Romi Cohn – slavný československý rabín letos podlehl koronaviru

Romi Cohn – slavný československý rabín letos podlehl koronaviru - a56fc20a-85b6-4b00-85f4-53956d1bd009Romi Cohn – slavný československý rabín letos podlehl koronaviru - IT-Cohn-Group_web_0Romi Cohn – slavný československý rabín letos podlehl koronaviru - IT-Cohn-Mountains_web_0Romi Cohn – slavný československý rabín letos podlehl koronaviru - IT-Cohn-PartisansOutside_web_0Romi Cohn – slavný československý rabín letos podlehl koronaviru - 920×920
Další fotky
Romi Cohn – slavný československý rabín letos podlehl koronaviru - 27Cohn-superJumboRomi Cohn – slavný československý rabín letos podlehl koronaviru - Buried_Stories-Cohn-2-214×300Romi Cohn – slavný československý rabín letos podlehl koronaviru - 91026706_2063110520501091_9144123301763743744_o

V Maďarsku, kde studoval v chasidské ješivě, byl Romi Cohn v relativním bezpečí až do roku 1944, zatímco jeho matka, dva bratři a dvě sestry zahynuli v různých táborech smrti. S okupací Maďarska v předposledním roce války se Romimu podařilo znovu zvrátit osud a před deportací s cílem Auschwitz se mu zdařilo utéct zpět do Československa.

Získal falešné dokumenty a ve svých patnácti letech se přidal k odboji. Během svého působení se mu podařilo zachránit 56 židovských rodin, kterým díky svým konexím obstarával padělané křesťanské identity a střechu nad hlavou.

Lapen gestapem, dokázal se Romi znovu vyhnout oprátce. Po svém útěku se přidal k partyzánům přebývajících v horách. Aby se dostal do vysokých kopců, předstíral před nacistickými oficíry, že je německým špiónem. Šest měsíců pak stíhali, chytali, vyslýchali i popravovali příslušníky SS.

Bizarní PR kousek nacistického Německa. Židovka Helene vyhrála pro Hitlera na olympiádě stříbro

Po válce se znovu v Bratislavě setkal se svým otcem a dvěma sourozenci. Roku 1950 však emigroval na západ. V USA se stal prominentním rabínem, mohelem (muž, který provádí rituální mužskou obřízku), který ještě v lednu letošního roku přednesl před Sněmovnou reprezentantů Spojených států amerických proslov k 75. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi. O pár měsíců později – 24. března zemřel na komplikace spojené s koronavirem ve svých 91 letech.

Jan Králík

Komentáře