Transplantace vlasů vám pomůže navrátit vlasy do oblastí, kde již nerostou. Roboticky asistovaná transplantace je nejmodernější způsob transplantace na světovém trhu. Vypořádejte se s ustupující linií vlasů či dědičným plešatěním. Systém ARTAS®, vyvinutý předními lékaři a výzkumníky v oblasti transplantace vlasů, je první a jediný robotický transplantační systém vlasů na světě.

ARTAS využívá nejmodernější robotickou technologii, která prokazatelně pomáhá lékařům s nesnadnými, přesnými a opakujícími se pohyby, které zákrok takovéto povahy vyžaduje. Robot odvede za lékaře část práce, která by pro něj představovala časově i fyzicky náročný proces. Díky tomu snižuje chybovost i časovou náročnost zákroku na minimum. Cílem systému ARTAS®, interaktivního počítačově řízeného robotického zařízení, je zvýšení kvality extrakce folikulárních jednotek – usnadňuje lékaři odběr vlasových folikulů z dárcovské oblasti (pokožky hlavy klienta). Zároveň je určen k vytvoření lůžek v příjmových oblastech pro následnou manuální implantaci odebraných folikulů. Tyto dva kroky jsou pro úspěšnost transplantace klíčové. Právě při nich jiné metody ztrácí na kvalitě a stálosti výsledku.

Výhody metody ARtAS

Oproti jiným transplantačním metodám přináší systém ARTAS několik výhod. Předně díky preciznímu výběru a přesným miniaturním řezům na pokožce hlavy klienta nezůstává žádná viditelná jizva jako např. při zákroku metodou strip. Zákrok trvá kratší dobu, je bezbolestný a přináší přirozené a trvalé výsledky s minimální časovou náročností zákroku i rekonvalescence.

JAk tRAnSplAntAce pRobíhá

„Transplantací vlasů lze úspěšně léčit mužskou vzorovou plešatost (MVP) a nejizvové typy alopecie,“ popisuje problémy přicházejících klientů, nejčastěji mužů, Lenka Kašpaříková, odborný technik a majitelka kliniky. Klient je nejprve vyšetřen trichologem. Po určení diagnostiky a po odborné konzultaci se specialistou na transplantaci (tedy po zhodnocení individuální situace pacienta a jeho relevance pro transplantaci vlasů), je klient seznámen s metodickými postupy zákroku, dostane informační materiály a odpovědi na veškeré dotazy.

Před samotným zákrokem, při konzultaci, probíhá 3D modelace pomocí systému ARTAS Hair Studio. Klient tak společně s lékařem zvolí, jak bude finální výsledek transplantace vypadat, stanoví realistický tvar vlasové linie i hustotu kštice (počet transplantovaných štěpů).

Poté systém ARTAS High-Definition Stereoscopic Vision určí, které vlasové folikuly jsou vhodné k transplantaci, a to díky rozsáhlému matematickému algoritmu. Vybere tak přednostně zdravé štěpy s více vlasovými folikuly (dle potřeby rozmístění), které systém ARTAS Harvesting šetrně a přesně odebere. Zároveň se vyhýbá jednotkám, které obsahují jen jeden vlas a lůžkům ostatních vlasů, čehož při manuální transplantaci nelze dosáhnout. Tímto postupem je zaručena ochrana zbývajících vlasů. Řezy jsou zcela nepatrné a rovnoměrně rozprostřené, proto není zákrok detekovatelný.

V následující fázi opět pomocí algoritmů a zároveň podle klientem odsouhlaseného 3D modelu určí, kam budou vlasy transplantovány. V těchto místech pak vytvoří lůžka pro vlasové folikuly. Výsledek proto vypadá naprosto přirozeně a podle představ klienta. 

Více informací se dozvíte na webových stránkách www.robotickatransplantace.cz.

advertorial

Komentáře