Máte doma malého génia? Dlouhodobá studie ukazuje, co můžete dělat, aby se vaše nadané dítě stalo úspěšným dospělým. Jeden z nejkomplexnějších výzkumů v historii běží už téměř 50 let. Psychologům pomohl porozumět myšlení těch nejnadanějších dětí v Americe a naučil je, jak jejich mimořádný talent nadále rozvíjet k co nejlepším výsledkům.

Výzkum s názvem Study of Mathematically Precocious Youth (SMPY) začal v roce 1971 a měl za úkol mapovat životy 5 000 nejchytřejších dětí v USA. Jedná se o nejdéle běžící studii nadaných dětí v historii. Zkoumaní školáci ve věku do 13 let byly vybráni na základě výsledku v SAT Reasoning Testu (test logického myšlení), který je jeden z nejvýznamnějších standardizovaných testů používaných pro přijímání studentů na vysoké školy v USA. Výzkumníci se později začali zabývat i dalšími faktory, jako samotné přijímačky na vysoké školy, profesní dráhy jednotlivých subjektů a jejich další rozvoj.

Co z výzkumu (mimo jiné) vyplynulo?

1. Většina zkoumaných dětí vede výjimečné životy

Nejnadanější děti získaly doktoráty a vysokoškolské tituly. Většina z nich patří mezi horních 5% nejvíce vydělávajících občanů USA. Ať se vám to líbí, nebo ne, tito lidé ovládají celou naši společnost.

2. Geniálním dětem není věnován dostatek pozornosti

Učitelé se geniálním dětem příliš nevěnují. Místo, aby je vyslechli a pomáhali rozvíjet jejich talent, se vzdělávací systém soustředí spíše na to, aby se slabší studenti dostali alespoň na určitý průměr a vyrovnala se tak úroveň celé třídy.

Studie naznačuje, že by se učitelé měli vyvarovat vyučování podle obecných osnov a zaměřit se na vytvoření co nejlepších individuálních plánů podle konkrétních potřeb studentů.

3. Přeskočení ročníku má svůj smysl

Učitelé a rodiče by měli zvážit přemístění nadaných dětí do vyšších tříd, aby jim pomohli dosáhnout svého potenciálu.

Průzkum porovnal dvě skupiny nadaných dětí – ty, které přeskočily a ty, které nepřeskočily ročník. Výsledek byl poměrně zajímavý. Studenti, kteří přeskočili ročník měli o 60% větší šanci získat patenty a doktoráty a více než dvojnásobnou pravděpodobnost získat doktorát z vědeckých oborů jako matematika, technologie, nebo strojírenství.

4. Inteligence má mnoho aspektů

Být chytrý neznamená pouze mít schopnost zapamatovat si fakta, jména a data. Velké množství doplňkových analýz, které byly součástí průzkumu, ukázalo, že některé z nejchytřejších dětí mají velmi rozvinuté prostorové uvažování.

Tyto děti mají talent pro vizualizaci systémů, jako je např. lidský oběhový systém. Další průzkumy z roku 2013 zjistily silné spojení mezi schopnostmi prostorového uvažování a množstvím podaných patentů a veřejně publikovaných dokumentů.

5. Standardizované testy nejsou vždy ztrátou času

Standardizované testy nemohou měřit vše, co učitelé a rodiče potřebují o dítěti vědět. Údaje studie však naznačují, že přeci jen mají určitou prediktivní sílu a přitom stále zohledňují faktory jako socioekonomický stav a úroveň praxe. Tyto testy jsou ideálním způsobem, jak zjistit, ve kterých odvětvích jednotlivé děti vynikají a mohou pomoci učitelům přizpůsobit studijní plány požadavkům jejich žáků.

6. Kognitivní schopnosti

Psycholožka Carol Dwecková zjistila, že úspěšní lidé mají tendenci udržovat to, co je známo jako „růstové myšlení.“ Sami sebe vidí jako tekutinu, měnící se bytosti, které se mohou přizpůsobit a růst – nejsou statické.

Studie s tímto hodnocením souhlasí, ale také zjistil, že nejbližší známky kognitivní schopnosti u dětí mohou předpovědět, jak dobře se jim bude dařit v pozdějším životě, bez ohledu na veškerou praxi, která může, ale nemusí přijít.

Pokud si myslíte, že je vaše dítě mimořádně nadané a chcete mu co nejlépe pomoci s jeho rozvojem, následujte těchto několik jednoduchých rad:

  • Rozvíjejte silné zájmy nebo talenty svého dítěte.
  • Otestujte schopnosti svého dítěte.
  • Spíše než schopnosti, chvalte snahu. Tím svému dítěti pomůžete vyvíjet růstové myšlení.
  • Dopřejte svým dětem co nejvíce různorodých zážitků.
  • Podporujte jeho intelektuální a emocionální potřeby.
  • Povzbuďte své dítě, aby přijalo intelektuální rizika a využívalo selhání jako příležitost ke vzdělání.
  • Neoznačujte své dítě za nadané, může to pro něj být emocionální zátěž.
  • Spolupracujte s učitelem vašeho dítěte tak, aby mělo přístup k náročnějším látkám, dodatečnou podporu, nebo více volnosti učit se svým vlastním tempem.

Komentáře