Velký Evropan Samuel Fritz započal svůj život v Trutnově. Z malého města v českém království však jeho kroky vedly téměř na druhý konec tehdy stále neprobádaného světa. Život slavného cestovatele nakonec skončil v Peru.

Samuel Fritz se narodil do rodiny pravděpodobně etnických Němců v Trutnově roku 1654. Po studiích v Jičíně a Hradci Králové se dostal do Prahy, kde na filosofické fakultě univerzity Karlo-Ferdinandovy strávil rok. Jako hotový magistr se pak roku 1673 přidal k Tovaryšstvu Ježíšovu.

Nějaká léta působil jako učitel v Uherském Hradišti, Březnici a Brně, ale později již jako vysvěcený jezuitský kněz zažádal o odchod do misií. Roku 1686 tak jeho další životní kroky vedou přes Janov, Sevillu a Cartagenu do města Quito v dnešním Ekvádoru v Jižní Americe, ze které se už do rodné země nikdy nenavrátí.

FOTO: Samuel Fritz se v 17. století vydal na nebezpečnou misii do Amazonie

Samuel Fritz se v 17. století vydal na nebezpečnou misii do Amazonie - The_Marañon_or_Amazon_River_with_the_Mission_of_the_Society_of_Jesus_WDL1137Samuel Fritz se v 17. století vydal na nebezpečnou misii do Amazonie - Trutnov_FB_Werner_kolem_1740Samuel Fritz se v 17. století vydal na nebezpečnou misii do Amazonie - city-of-quito-in-1734-hispanoamerican-urbanism-18th-century-albumSamuel Fritz se v 17. století vydal na nebezpečnou misii do Amazonie - Franciscan_missionaries_in_CaliforniaSamuel Fritz se v 17. století vydal na nebezpečnou misii do Amazonie - Omagua_Indians
Další fotky
Samuel Fritz se v 17. století vydal na nebezpečnou misii do Amazonie - 800px-Indios_amazonas_1865_00

V misiích na horním toku Amazonky strávil Fritz přes 40 let. Vzdělaný jezuita kromě mnohých dovedností – vyznal se ve stavitelství, zemědělství, umění, ovládal několik jazyků, včetně těch indiánských, uchvacoval i svým vzhledem – byl rusovlasý a měřil dva metry.

Amazonka

Do historie se však známý jezuita, který po celou dobu svého působení tvrdě bojoval slovem a diplomacií za práva a život domorodých indiánů (především kmene Omaguů), zapsal především svou kartografickou a hydrologickou praxí. Roku 1707 dokončil první podrobnou mapu řeky Amazonky od pramene až po ústí a zároveň se stal prvním Evropanem, který mohutnou řeku splul od horního toku.

Slavný československý rabín Romi Cohn jako teenager přežil válku a zachránil život stovkám lidí. Osudným se mu stal koronavirus

Život kněze, který se během svého působení zřekl jakéhokoliv použití násilí, skončil roku 1725 v Peru. Zemřel ve věku 70 let zřejmě na infekci způsobenou písečnými blechami.

Jan Králík

Komentáře