Bezkontaktní sušiče rukou na toaletách považujeme za spojence ve válce hygieny proti nečistotě a mikrobům. Jejich důvěryhodnost je však nyní otřesena – jsou pádné důkazy, že sušiče rukou ve skutečnosti pomáhají nepříteli…

Jestliže jste na WC za hlavní kritická místa z hlediska možné mikrobiální kontaminace považovali záchodová prkénka a kliky od dveří, vězte, že tu je i další rizikové zařízení: elektrické sušiče rukou. Badatelé z univerzity v Connecticutu zjistili znepokojivou spojitost mezi výskytem mikrobů a sušiči rukou.

Na toaletách přímo v objektu univerzity umístili výzkumníci Petriho misky, a to jednak do otevřeného prostoru, jednak pod sušiče rukou. Na miskách vystavených běžnému vzduchu vyrostla pouze jediná kolonie bakterií, zatímco na miskách zpod sušičů se vyvinulo 18 až 60 bakteriálních kolonií! Proud vzduchu ze sušičů totiž napomáhá šíření bakterií. Jak je to možné?

„Veřejné toalety buď nemají vůbec poklopy, nebo je lidé nezabírají. Při spláchnutí tak vzniká trochu aerosolu, tedy drobné kapičky vody,“ vysvětluje Dr. Peter Setlow, molekulární biolog a biofyziky z lékařské fakulty univerzity v Connecticutu. A je celkem zřejmé, že ony drobné kapičky rozptýlené ve vzduchu obsahují kromě vody z mísy i to, co ní lidé při použití toalety odložili. Proud vzduchu se sušiče pak tyto kapičky strhává a urychluje.

Badatelé do výzkumu zahrnuli 36 toalet a na všech získali podobné výsledky. Výzkum sice, jak bylo řečeno, probíhal v univerzitní budově ve Farmingtonu, která není veřejnosti běžně přístupné. Sušiče rukou však na všech veřejných toaletách fungují stejně.

Zdá se, že údajně „neekologické“ ručníky na jedno použití budou patrně nejhygieničtější. Ale i situace se sušiči se dá zlepšit jejich vybaveným HEPA filtry – ty snižují množství bakterií čtyřikrát oproti sušičům bez filtrů.

Petr Bílek

A zde si přečtěte, co si pořídit hezkého do koupelny.

Komentáře