Juraj Šedivý získal MBA titul na Rochester Institute of Technology v New Yorku a inženýrský titul na Univerzitě v Nitře. Od ledna 2019 je Generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti CETIN, člena skupiny PPF. Ve svém komentáři popisuje,  jak se společnost CETIN vypořádávala s bezprecedentní situací kolem COVID-19, jak na ni zareagovala a v čem vidí to pozitivní, co si z krize lze vzít.

Koronavirová krize a vyhlášení nouzového stavu si vyžádaly okamžitou reakci v několika oblastech. Provoz v naší síti zprudka vzrostl o 20-30 % a obvyklá večerní špička pokryla prakticky celý den. CETIN je největším poskytovatelem komunikační infrastruktury v republice a robustní architektura naší sítě s dostatečnou rezervní kapacitou se projevila jako klíčová. V průběhu hodin jsme byli schopni posílit příslušné úrovně sítě včetně páteřních linek a nápor zvládli bez jakéhokoli zaváhání. 

V první řadě jsme řešili ochranu všech zaměstnanců a celkové zajištění kontinuity provozu firmy.  Přejít na režim home-office u obchodníků, administrativy a manažerů bylo vzhledem k úrovni digitálních kolaboračních prostředků a schopnostem našich lidí celkem bez problémů. Co mě ale fascinovalo, byla změna režimu práce našeho dohledového centra. Pracoviště, které se tak trochu podobá kosmickému řídícímu středisku a ve kterém sedí desítky specialistů dohlížejících 24/7 a v reálném čase na provoz sítě, dokázalo v průběhu hodin přejít do distribuovaného režimu práce a z obývacích nebo i dětských pokojů dohledovat a řešit všechny problémy extrémně komplexní infrastruktury. 

Na druhé straně koncept home-office nebyl použitelný pro naše techniky v terénu, tam jsme museli rychle nastavit ochranná opatření a zabezpečit pomůcky a jejich distribuci napříč republikou. O profesionalitě svých kolegů jsem nikdy neměl pochybnosti, ale když zpětně toto období hodnotím, smekám. 

Obecně, zatímco většina firem se musí vyrovnávat s jednoznačně negativními dopady koronaviru na jejich byznys, telekomunikace patří k těm sektorům, které se nejenom přímo podílely na zvládnutí pandemie, ale pro které je toto období skutečnou příležitostí. Jestli má současná krize přinést do ekonomiky něco pozitivního, pak je to digitalizace. Mnohem víc si teď uvědomujeme výhody využívání technologií, ale i související rizika. Dochází nám, jak důležitá je a bude kybernetická bezpečnost a ochrana dat, které nejsou zadarmo a vyžádají si dodatečné investice na straně soukromého sektoru i státu. 

Získali jsme velmi cennou zkušenost, kterou bude potřeba analyzovat, abychom firmu připravili na post-pandemické období. I riziko, že se situace bude v nějaké podobě opakovat, je vysoké. Potřebujeme proto být schopni pružně se přizpůsobovat novým podmínkám a měnícím se požadavkům našich zákazníků.

Juraj Šedivý

Komentáře