Expozici Lidé a peníze v bývalém trezoru historické budovy České národní banky nově doplňuje dílo od současného vizuálního umělce jménem Epos 257. Nejen, že zkoumá vlastní hodnotu, ale poukazuje rovněž na úlohu peněz v umění – na jejich vliv na postavení umělce ve společnosti, ale i na svět investic a spekulací, které trh s uměním provázejí. Jde o igelitovou tašku s 878.600 korunami.

Eposova igelitová taška s 878.600 korunami je neobvyklým uměleckým dílem, které s postupem času mění svůj význam. Uvedenou částku Epos nejprve vybral v roce 2017 od návštěvníků u vstupu do své výstavy v Národní galerii Praha. Za jejich bankovky ovšem vždy návštěvníkům poskytl zbrusu nové se stejnou hodnotou. Nešlo tedy o výdělek, ale o symbolickou transakci, která zviditelnila samotný oběh peněz v ekonomice.

Napodruhé se celá vybraná částka přece jen stala předmětem obchodu. A to když se ji Epos 257 o rok později rozhodl vydražit v aukci. Neobvyklým záměrem „prodat peníze“ chtěl mimo jiné zjistit, jakou „přidanou hodnotu“ má jeho nehmotný umělecký záměr. Pražská Galerie Zdeněk Sklenář v dražbě dílo získala za téměř jeden a půl milionu korun a Eposův autorský přínos tak po odečtení aukčních poplatků šlo vyčíslit na téměř čtvrt milionu.

Překonáním magické hranice jednoho miliónu tehdy Epos, za nemalé pozornosti médií, pomyslně vstoupil mezi bohaté a úspěšné, i když si fakticky vzato úspěch zčásti sám zaplatil. Nyní si igelitovou tašku zapůjčil od jejího současného majitele.

Foto: Lidé a peníze

Komentáře