Pardubické Centrum leteckého výcviku už dvacet let provádí výcvik vojenských pilotů. CLV Pardubice je ojedinělým moderním výcvikovým zařízením v České republice, za což mimo jiné vděčí simulačním systémům, kterými jej zásobuje technologická společnost VR Group. Ta je dceřinou společností hlavního provozovatele CLV, státního podniku LOM PRAHA, ale v rámci vojenského průmyslu se zaměřuje na poměrně specifickou kategorii produktů a služeb. Možností simulátorů naplno využívá i přidružené Taktické simulační centrum (TSC).

Centrum leteckého výcviku (CLV) Pardubice letos slaví dvacet let od svého založení – tedy od momentu, kdy odsud odstartoval první cvičný let Zlín Z-142C AF č. 0568. K dnešnímu dni má na kontě výcvik stovek českých i zahraničních vojenských pilotů a celkový nálet 94 tisíc letových hodin. Výcvikové centrum spadá pod správu státního podniku LOM Praha, jeho náležitý provoz by ale nebyl možný bez participace dalších subjektů.

„Centrum leteckého výcviku je pro VR Group dlouhodobě velmi významným partnerem. Naše spolupráce začala před patnácti lety, kdy jsme vyvinuli a dodali simulátory pro základní výcvik pilotů proudových letounů i vrtulníků. V roce 2011 pak následoval náš nejvýznamnější projekt – výstavba a provoz Taktického simulačního centra. Centrum, které se o té doby neustále rozvíjí a zdokonaluje, se zaměřuje především na kolektivní výcvik pilotů taktického letectva. Úzká vzájemná spolupráce s instruktory a piloty v CLV, je pro další vývoj našich simulačních systémů neocenitelným přínosem,“ zhodnotil společnou historii Vít Ryška, ředitel VR Group.

Veškeré pozemní výcvikové simulační systémy, které se v Pardubicích využívají, pocházejí z dílny této společnosti zaměřující se na využití nejmodernějších technologií simulací a virtuální reality. Na výcviku pilotů v Pardubicích se VR Group podílí ve všech fázích přípravy – postupové trenažéry jsou prvním krokem před tím, než se adepti posadí přímo do některého ze zde využívaných letounů. Tato  pozemní příprava jim umožní, aby si ovládání a případné krizové situace nejprve vyzkoušeli nanečisto v bezpečném prostředí simulátoru.

V roce 2010 VR Group stála u zrodu zmíněného TSC Pardubice, které je součástí CLV. Společnost, ve spolupráci s odborníky z LOM PRAHA, centrum kompletně postavila a vybavila simulačními systémy vyvinutými vlastními silami a prostředky. Aktuálně umožňuje výcvik až osmi pilotů, dvou GCI operátorů (pracoviště řídícího bojového navádění), dvou FAC operátorů (pracoviště předsunutého leteckého návodčího) a dalších zúčastněných osob, včetně operátorů, pozorovatelů a instruktorů. Aktivity TSC jsou organicky začleněny do výcviku v CLV a zejména v pokročilé fázi výcviku pilotů hrají nezastupitelnou roli.

Foto: VR Group

Komentáře