Tenistka Lucie Šafářová, hokejista Tomáš Plekanec, herečka Simona Babčáková, zpěvák Tomáš Klus, ekonom Tomáš Sedláček nebo polární vědkyně Marie Šabacká. To je jen část ze seznamu veřejně známých českých osobnostní, které se zapojily do kampaně Naše planeta Asociace společenské odpovědnosti na podporu boje proti změně klimatu. V rámci ní je zcela netradičně nafotil světoznámý český umělecký fotograf Jan Saudek. Kampaň je součástí Cen SDGs, kde se letos budou nově oceňovat i projekty bojující se změnou klimatu.

V kampani Naše planeta vystupuje celkem 13 veřejně známých českých osobností. 13 jich je z toho důvodu, že globální cíl, který nese boj za změnu klimatu má právě číslo 13 (SDG 13 Klimatická opatření). Všechny zapojené osobnosti umělec Jan Saudek ztvárnil jako tarotové karty s poselstvím, že změna klimatu ovlivňuje lidstvo i přírodní ekosystém. Je to vůbec poprvé, kdy se veřejně zapojuje do diskuze ke změně klimatu. „Je to pro dobrou věc. Sám jsem překvapivě zdráv a jsem pevně přesvědčen, že člověk, který je zdravý, by měl pomáhat lidem, kteří jako první případnou změnu klimatu bolestivě odskáčou. Pro mě osobně je lepší přijít k rozumu pozdě než vůbec,“ vysvětluje Jan Saudek, který v den spuštění kampaně (13.5.) slaví své 85. narozeniny, proč se kampaň rozhodl nafotit.

Každá z osobností je ztvárněna v rámci jednoho tarotu a oblasti, které se změna klimatu dotýká (např. tání ledovců, sucho, vliv znečištěného ovzduší na zdraví nebo degradace půdy). Jednotlivé taroty pak ukazují i možnosti, jak upravit své každodenní návyky například novým přístupem k nakupování, stravování, spotřebě či dopravě. „Každou fotografii a tarot Jan Saudek ručně koloroval od modré do červené. To znázorňuje známý graf Eda Hawkinse zobrazující růst globální teploty zemského povrchu v letech 1850-2019. Po vyskládání všech portrétů vedle sebe se zobrazí dílo, které odhaluje eskalující klimatickou krizi v celé její šíři,“ vysvětluje Lucie Mádlová, ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, jenž stojí za celým konceptem kampaně Naše planeta.

Celé dílo dohromady tvoří návod, jak postupně malými krůčky můžeme svůj životní styl proměnit v udržitelný a přispět tak ke zmírnění dopadů změny klimatu na naši planetu. Hlavním cílem kampaně je aktivní zapojení veřejnosti skrze dobrovolné osobní závazky vedoucí ke snižování uhlíkové stopy. Nezanedbatelnou součástí je pak i snaha podpořit iniciativu Sázíme budoucnost od Nadace Partnerství, která se snaží zvyšovat výsadbu stromů v Česku. Osobnosti zapojené do kampaně Naše planeta ji budou moci pomoci zakoupením své fotografie od Jana Saudka. Na konci kampaně na ni půjde i výtěžek z dražby ručně kolorovaných originálů fotografií.

Kampaň doprovází čtvrtý ročník Cen SDGs

S kampaní Naše planeta úzce souvisí prestižní ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN v Česku, které Asociace společenské odpovědnosti letos pořádá již po čtvrté. Inovativní projekty s pozitivním dopadem na společnosti i planetu je do soutěže možné přihlašovat od 11. května do 30. června 2020 na webových stránkách www.globalnicile.cz, a to v kategoriích: Byznys, Veřejná sféra, Mladý leader a Reporting.

Součástí Cen SDGs bude navíc i cena České rozvojové agentury za významný přínos k naplňování cílů a principů zahraniční rozvojové spolupráce a nově také speciální Ocenění zodpovědného využívání technologií při naplňování SDGs. Letošní novinkou bude zapojení široké veřejnosti do online hlasování, z něhož vyvstane vítěz kategorie Změna klimatu, která je vyhlášena ve spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). Nejlepší projekty bude veřejnost vybírat od 24. srpna do 10. září 2020.

Ceny SDGs 2020 budou předány na slavnostním galavečeru na Ministerstvu zahraničních věcí v Černínském paláci ve čtvrtek 17. září 2020. Vybrané projekty napříč všemi kategoriemi získají letos nově jedinečnou příležitost zapojit se do Akcelerátoru Cen SDGs a stát se tak součástí rozvojového programu a následné akcelerace, jenž jim umožní zajistit udržitelný růst a zvýšit pozitivní dopad svých aktivit při naplňování SDGs. „Jde o skvělou příležitost pro velké globální firmy, ale i malé a střední podniky z regionu včetně neziskových organizací, škol i měst, aby ukázaly, jakým způsobem pomáhají svým podnikáním a činností aktivně naplňovat principy udržitelného rozvoje,“ dodává Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, která ocenění pořádá.

 

Ceny SDGs v Česku již od roku 2017 uděluje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem životního prostředí a Světovým fondem pro ochranu přírody. Byznys partnery letošního ročníku jsou společnosti Unilever a Google.

Více informací najdete na www.globalnicile.cz.

Komentáře