Pokud chce Česká republika v nedaleké budoucnosti udržet krok nejen s vyspělými zeměmi světa, je pro ni naprosto klíčové začít s budováním 5G sítí. Ty pomohou nejen digitalizovat ekonomiku, ale i společnost. Vzhledem k tomu, že telekomunikační zařízení patří mezi základní strategickou infrastrukturu státu, na které závisí energetika, záchranné systémy a mnoho dalších páteřních systémů, je třeba se jednoznačně zasadit o bezpečnost této digitální infrastruktury. To ale neznamená, že mají být předem vylučováni někteří z možných dodavatelů technologií nezbytných pro výstavbu sítí jen z důvodu geografického původu.

Tak by se dala shrnout online debata na téma „Budoucnost sítě 5G v České republice“ pořádaná mediálním domem Economia za účasti náměstka Ministerstva průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petra Očka, experta z Digiteccs Associates Dalibora Vavrušky, zástupce společnosti CETIN, správce a provozovatele největší telekomunikační sítě na území ČR, Michala Frankla a Pavla Koška ze společnosti Huawei.

Podle náměstka MPO Petra Očka stát očekává, že 5G definitivně pomůže digitalizovat ekonomiku i společnost. „Česká republika je extrémně průmyslová země a my musíme investovat do digitalizace průmyslu,“ uvedl Očko. „Důležitější je, aby 5G sítě umožnily rozvoj inovací, které pomohou firmám digitalizovat provozy a zavádět automatizovanou výrobu.“ Na otázku, zda současné utlumení celosvětové ekonomiky výstavbu 5G sítí urychlí či spíše zpomalí, nenašli přítomní jednoznačnou odpověď. Možné jsou obě varianty, ale podle Dalibora Vavrušky, zakladatele Digiteccs Associate, koronavirová pandemie a reakce na ni ukazují výraznou strategickou důležitost telekomunikačních infrastruktur pro jednotlivé státy a potřebu nových výkonnějších sítí. „5G prolne virtuální a skutečnou realitu k vytvoření představ a zkušeností, které s jinými technologiemi zatím možné nebyly,“ uvedl Vavruška.

Shoda naopak panovala nad jednoznačným posilováním kybernetické bezpečnosti státu a s tím souvisejícím budováním 5G sítí. Na dotaz moderátora, zda by zapojení některých čínských společností mohlo znamenat nebezpečí z hlediska možné špionáže, jak v loňském roce naznačil NÚKIB, uvedl zástupce společnosti Huawei Pavel Košek, že například státy jako Německo, Rakousko, Polsko či Francie žádné podobné důvody pro restrikce do této chvíle neshledaly. Nedošlo k žádnému omezení či vyloučení jakéhokoliv dodavatele. A na výstavbě 5G sítí se chce společnost jednoznačně Huawei podílet. „Pro Huawei je klíčové pečovat o zákazníka. Nikdy bychom ho neohrozili. Dodržujeme veškeré zákony, jak české, tak evropské, a jako dodavatel technologií žádné sítě nevlastníme, ani nepracujeme s daty zákazníků,“ dodal Pavel Košek.

Dodavatelů technologií 5G na celosvětovém trhu není mnoho a pokud by byl některý z nich vyřazen, tak by se mohlo jednat například o diskriminaci na základě země původu a nikoliv z hlediska prokázaných technických problémů. „Huawei má určitý technologický náskok před ostatními firmami a je již dnes schopen nabídnout některé technologie, které jeho konkurence ještě nemá vyvinuty,“ uvedl Michal Frankl ze společnosti CETIN. Náměstek MPO Petr Očko v této souvislosti uvedl, že v této otázce Česká republika nemůže fungovat izolovaně. Je třeba zaujmout jednotný evropský přístup. Vyslovil souhlas s tím, že by neměl být vylučován některý z dodavatelů, je však nutné zkoumat otázky bezpečnosti důsledněji než kdy dříve. Pavel Košek z Huawei proto vyzval k expertní diskuzi i ke společnému postupu pro vytvoření vyspělé a bezpečné digitální ekonomiky postavené na infrastruktuře 5G v České republice.

Komentáře