První zaznamenaný Žid, který kdy žil v Severní Americe, přišel na svět v úzkých uličkách středověké Prahy. Do tehdy nedávno objeveného Nového světa se dostal díky svým expertním důlním a chemickým znalostem.

Joachim Gans se narodil v Praze 16. století a nejspíš byl spřízněn s rodinou slavného židovského kronikáře, astronoma a matematika Davida Ganse, který se v českém městě usadil roku 1564 (jeho náhrobek stále spočívá na starém pražském židovském hřbitově).

Roku 1581 se Joachim stěhuje do Anglie, aby se zde věnoval chemii. Z jeho pokusů vzešlo cenné ovoce – dokázal totiž vymyslet způsob, jak zkrátit dobu čištění měděné rudy z dlouhých šestnácti týdnů na pouhé čtyři dny.

FOTO: Joachim Gans – první Žid v Americe pocházel z Prahy

Joachim Gans – první Žid v Americe pocházel z Prahy - bbgansJoachim Gans – první Žid v Americe pocházel z Prahy - Gans-1-e1569242179329-640×400Joachim Gans – první Žid v Americe pocházel z Prahy - mw05204Joachim Gans – první Žid v Americe pocházel z Prahy - screen-shot-2019-09-24-at-31130-pm-1569352839Joachim Gans – první Žid v Americe pocházel z Prahy - DavidGans,Prag305
Další fotky
Joachim Gans – první Žid v Americe pocházel z Prahy - inline-drake

Tímto objevem nedocenitelně pomohl Angličanům připravujícím se na blížící se anglo-španělskou válku. Navíc vymyslel způsob, jak využít nečistoty z rudy pro textilní barviva.

Vlivný spisovatel, voják, básník a dvořan Alžběty I. sir Walter Raleigh (jehož život nakonec ukončila katova sekyra roku 1618) požádal Joachima Ganse o spolupráci – měl se zúčastnit expedice mířící do Ameriky jako důlní expert a metalurg.

Starý židovský hřbitov v Praze.

Roku 1585 se tak Gans stal první spolehlivě zaznamenanou osobou židovského vyznání, která kdy vkročila na břehy Severní Ameriky. V kolonii Roanoke v dnešní Severní Karolině strávila výprava pár měsíců, avšak logistické problémy a neustálé hrozící nebezpečí ze strany domorodých obyvatel a Španělů přinutilo expedici navrátit se do Anglie na palubě lodi Francise Drakea.

Nejstarší záhada koloniální Ameriky. Stovka obyvatelů celé osady zmizela neznámo kam

Joachim Gans skončil v Bristolu, kde se jeho stopa ztrácí. Roku 1589 o Gansově životě pochází poslední zmínka – stanul totiž před soudem pro zločin rouhání kvůli svému židovskému vyznání.

Jan Králík

Komentáře