Hlavní město zve na další ročník osvětové akce zaměřené na náhradní rodinnou péči, Dny pěstounství. Lidé se mohou do 20. června 2024 v rámci programu přijít dozvědět více o pěstounské péči a výchově dětí v náhradní rodinné péči. Akce je určena nejen pěstounům a zájemcům o pěstounství, ale i široké veřejnosti. Šířit osvětu při Dnech pěstounství pomáhá také píseň, kterou speciálně pro tuto příležitost složil umělec Pokáč.

Praha chce prostřednictvím Dnů pěstounství poděkovat všem, kteří pečují o potřebné děti. A těm, kteří uvažují zapojit se do náhradní rodinné péče, poskytnout motivaci a co nejvíce informací.

Program Dnů pěstounství zahrnuje besedy a diskuse s odborníky, setkání s pěstouny, dny otevřených dveří v pražských neziskových organizacích a na úřadech městských částí. Pro rodiny jsou připraveny také nejrůznější výtvarné dílny, hry a soutěže. Ve čtvrtek 6. června se také uskuteční setkání s pěstounskými rodinami v pražské zoo. Přesný rozpis programu je k dispozici zde. Dny pěstounství představí mimo jiné i to, jak se stát pěstounem, jaké jsou na pěstouny kladeny nároky či jaká je nabídka podpůrných služeb pro rodinu.

„Jsem moc ráda, že jsme dnes mohli představit také novou písničku od Pokáče, který ji pro nás složil bez nároku na honorář. Složil ji totiž jako poděkování všem pěstounům. Tahle krásná písnička opravdu chytá za srdce, stejně jako příběhy pěstounů a dětí, které z jakéhokoliv důvodu nemůžou vyrůstat ve své biologické rodině. Je to poděkování všem, kteří otevírají svoje srdce a náruč, dávají dětem naději a ukazují jim, že je pro ně na světě místo, kde se můžou cítit chtěné, šťastné a v bezpečí,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy s působností v oblasti sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví.

V rámci dnů pěstounství se budou moci pěstouni dozvědět také více informací o cílené podpoře ze strany hlavního města, která je nabízena prostřednictvím Programu podpory pěstounské péče Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy. „Aktuální kampaň má hezké motto: Láska se nedělí, láska se násobí. Pěstounům se však často znásobí i potřeba financí na zajištění potřeb dětí, o které pečují. A proto Praha prostřednictvím svého Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy nabízí finanční podporu těm pěstounským rodinám, které ze svých vlastních zdrojů ani z těch dostupných ze státního systému nejsou schopné uhradit všechny náklady spojené s péčí o děti. V Programu podpory pěstounské péče můžeme poskytnout nadační příspěvek až 50 000 korun ročně. Například na volnočasové aktivity, doučování či psychologickou pomoc pro děti v pěstounské péči nebo na specifické vzdělávání a odbornou oporu pro pěstouny. Díky této podpoře cítí pěstouni úlevu, děti získávají nové sociální kontakty, radost i možnost zažít úspěch ve škole,“ říká Barbora Komberec Novosadová, ředitelka Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy.

Pěstounská péče je formou náhradní rodinné péče, která by měla umožnit dětem, o které se nemohou jejich biologičtí rodiče postarat, vyrůstat v rodině. Program Dnů pěstounství připravil odbor sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy společně s úřady městských částí a s příspěvkovými a neziskovými organizacemi. Úřady městských částí pomohly velkou měrou k prezentaci putovní venkovní výstavy a podporují jednotlivé akce v rámci programu, které se na jejich území konají.

V Praze je obecně nedostatek přechodných i dlouhodobých pěstounů, zejména pak těch připravených na přijetí sourozenců, dětí věkově starších 3 let, dětí se zdravotním znevýhodněním, minoritního etnika a zejména chlapců.

V minulém roce zažádalo o možnost stát se pěstounem 44 osob a stát se pěstounem na přechodnou dobu 20 osob. Praha v minulém roce evidovala celkem 1 223 pěstounů, kteří mají svěřeno alespoň jedno dítě do pěstounské péče či poručenské péče. Aktuálně je v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, celkem 86 přechodných pěstounů, z toho pouze

53 osob pěstounskou péči na přechodnou dobu aktivně vykonává. Osob připravených na přijetí dítěte do pěstounské péče je aktuálně 13. V loňském roce bylo do evidence dětí, kterým je třeba zprostředkovat pěstounskou péči, nahlášeno 111 dětí a mladistvých.

Více o akci Dny pěstounství se dozvíte zde. Pod tímto odkazem naleznete prezentaci z úterní tiskové konference a pozdrav s propagační písničkou, kterou pro Dny pěstounství složil umělec Pokáč.

Foto: MHMP

Komentáře