Trümmerfrauen, neboli takzvané „sutinové ženy“, představovaly symbol nezlomitelné německé duše. Po válce, kdy byla většina německých mužů mrtvých nebo v zajetí, měly tyto ženy čistit stovky rozbombardovaných měst od trosek a sutiny, a tak pomoci své zemi povstát zpět z popela.

Práce Trümmerfrauen byla různorodá; odklízení rozbombardovaných částí budov nebo jejich demolování, či naopak vybírání a očišťování neporušených cihel a domácích zařízení. Podle oficiálních statistik se v Německu po válce nashromáždilo více než 400 milionů kubíků sutinu. Na „sutinové ženy“ přímo v akci se můžete podívat v naší galerii.

FOTO: Hrdinné ženy, nebo nástroj propagandy? Podívejte se, kdo to byly německé Trümmerfrauen

Hrdinné ženy, nebo nástroj propagandy? Podívejte se, kdo to byly německé Trümmerfrauen - 76468Hrdinné ženy, nebo nástroj propagandy? Podívejte se, kdo to byly německé Trümmerfrauen - 76467Hrdinné ženy, nebo nástroj propagandy? Podívejte se, kdo to byly německé Trümmerfrauen - 76466Hrdinné ženy, nebo nástroj propagandy? Podívejte se, kdo to byly německé Trümmerfrauen - 76465Hrdinné ženy, nebo nástroj propagandy? Podívejte se, kdo to byly německé Trümmerfrauen - 76463
Další fotky
Hrdinné ženy, nebo nástroj propagandy? Podívejte se, kdo to byly německé Trümmerfrauen - 76464Hrdinné ženy, nebo nástroj propagandy? Podívejte se, kdo to byly německé Trümmerfrauen - 76462Hrdinné ženy, nebo nástroj propagandy? Podívejte se, kdo to byly německé Trümmerfrauen - 76461Hrdinné ženy, nebo nástroj propagandy? Podívejte se, kdo to byly německé Trümmerfrauen - 76460Hrdinné ženy, nebo nástroj propagandy? Podívejte se, kdo to byly německé Trümmerfrauen - 76459Hrdinné ženy, nebo nástroj propagandy? Podívejte se, kdo to byly německé Trümmerfrauen - 76458Hrdinné ženy, nebo nástroj propagandy? Podívejte se, kdo to byly německé Trümmerfrauen - 76457Hrdinné ženy, nebo nástroj propagandy? Podívejte se, kdo to byly německé Trümmerfrauen - 76456

Ačkoliv mnoho německých zdrojů Trümmerfrauen za jejich přínos velebí a chválí, historici se převážně shodují, že celá záležitost je pouze nafouklá legenda, která měla zejména v NDR sloužit coby nástroj propagandy. Podle všeho se ne všechny ženy těchto prací účastnily dobrovolně. Například pro bývalé nacistické důstojnice to byla povinnost. Stejně tak to jako jednu z podmínek ke studiu vyžadovaly některé německé univerzity. Jiné ženy pak neměly vzhledem k nedostatku financí na základní lidské potřeby jinou možnost, než se zapojit. Dnešní odborníci se dále shodují i na tom, že přes četné ztráty na mužských životech, které Německo ve válce utrpělo, většinu výše zmíněných prací přesto vykonávali muži.

Zásluhy Trümmerfrauen jistě nejsou nulové, ale jistě ani tak velké, jak je v některých zdrojích často uvádí. Na počest „sutinových žen“ bylo postaveno několik soch a památníků, některé z nich pak byly dokonce vyznamenány Záslužným řádem Spolkové republiky Německo.

Michal Švehla

Komentáře