Desítky metrů vysoký kamenný pilíř se tyčí uprostřed gruzínských hor. Posvátné místo donedávna obýval jediný mnich s neklidnou minulostí, který hodlal na osamělém vršku zůstat až do své smrti. Dnes je vstup na vrchol povolen jen vyvoleným.

Skalní vápencový pilíř Katshki v západní Gruzii svou odlehlostí vždy lákal po klidu toužící duše. Na čtyřicet metrů vysoké skále kdysi stávalo útočiště asketických mnichů, kteří zde vybudovali v 9. století kostelík, tři poustevny, kryptu a vinný sklípek.

FOTO: Gruzínský pilíř Katskhi – dávné místo poustevníků

Gruzínský pilíř Katskhi – dávné místo poustevníků - d902754d-d189-455d-a173-06117f6840d3-istock-834810070Gruzínský pilíř Katskhi – dávné místo poustevníků - 8F1F6A02-D9EE-4E90-B031-3CFEFFDD2530_w1023_sGruzínský pilíř Katskhi – dávné místo poustevníků - o-6-900Gruzínský pilíř Katskhi – dávné místo poustevníků - katskhi-pillarGruzínský pilíř Katskhi – dávné místo poustevníků - 99e1d003703fba88b7dd5ae9ea754deb5f384fdd
Další fotky
Gruzínský pilíř Katskhi – dávné místo poustevníků - monk3

Odříznuti od všech pozemských pokušení, vysoko nad zemí, následovali mniši asketický život Simeona Stylity – byzantského světce, který strávil celých třicet šest let rozjímáním na vysokém sloupu. Jeho pokračovatelům se od těch dob říká stylité neboli sloupovníci.

Nebeský komplex byl opuštěn o pár stovek let později, někdy v 15. století – od té doby na jeho vrchol nevkročila noha člověka. Vylézt na strmou skálu bylo téměř nemožné, i když mnozí se pokoušeli pilíř zdolat a zjistit tak, co se ukrývá v ruinách na jeho vrcholku.

Podařilo se to teprve horolezci Alexandru Japaridzemu roku 1944. Až ke konci devadesátých let proběhl řádný archeologický výzkum a kromě církevních ruin byly objeveny i ostatky posledního stylity obývajícího vysoký pilíř.

Ke skeletu věřícího nebožtíka se přidal jeden živý. Od devadesátých let až do roku 2015 obýval pilíř otec Maxime Qavtaradze, který nechal postavit nový kostel a poustevnu. Bývalý řidič jeřábu bez strachu z výšek hledal v asketickém životě očistu za svůj hříšný život kdysi plný alkoholu, drog i pobytů ve vězení. Dvakrát do týdne sestupoval po železném žebříku a rozmlouval s místními mládenci o správných životních cestách.

Riskovat život pro čaj? K čajovně na vrcholu čínské hory Chua-šan se dostanete jen přes smrtící Sráz tisíce stop

Vršek roku 2015 opustil, pár let bylo posvátné místo přístupné mužské veřejnosti, ale minulý rok vešlo v platnost nařízení od samotného patriarchy Iliji II. zakazující vstup světským lidem. Dvacetiminutový výstup po žebříku tak mohou absolvovat pouze mniši. Místní obyvatelé, kteří se tak už na vrchol nikdy nepodívají, rozhodnutí naprosto respektují a doufají, že se tak ochrání posvátnost místa.

Komentáře