Novým rektorem Anglo-americké vysoké školy (AAU) byl jmenován docent Jiří Schwarz, dosavadní předseda její správní rady. Své funkce v Thurn-Taxisově paláci na pražské Malé Straně se ujímá dnes, 1. února 2022. Nahrazuje profesora Jaroslava Millera, který nastupuje do funkce 1. náměstka ministra školství.

Docent ekonomie Jiří Schwarz přebírá funkci rektora s cílem systematicky zvyšovat počet studentů této nejkosmopolitnější české vysoké školy, pokračovat v rozvoji vědy a výzkumu a zavádění moderních studijních programů včetně doktorských. Jiří Schwarz byl období 2003-2010 děkanem Národohospodářské fakulty VŠE v Praze (NF VŠE) a ke konci jeho funkčního období se NF VŠE stala nejlepší ekonomickou fakultou v ČR.

„Vzhledem k výrazné převaze zahraničních studentů připravujeme naše studenty spíše k uplatnění na globálním než českém pracovním trhu. Přispíváme tak k vývozu české vzdělanosti do světa. Usilujeme o to, aby investice našich studentů do vzdělání u nás se ukázala být rychle návratnou a dlouhodobě prospěšnou,“ řekl Jiří Schwarz a doplnil: „K našim absolventům přistupujeme nejen jako klasická alma mater, ale i jako ambiciózní soukromá česká instituce podporující a zprostředkující jejich profesní vazby s českými firmami a institucemi.“

AAU disponuje jak českou, tak americkou (USA) vysokoškolskou akreditací. V tuzemsku patří mezi školy s nejvyšším podílem zahraničních studentů. Čtyři pětiny pocházejí z více než 80 zemí světa. Studijním jazykem je angličtina, přičemž AAU tradičně klade důraz na individuální způsob výuky a „real world experience“ svých studentů.

Doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc., byl doposud předsedou správní rady Anglo-americké vysoké školy, z.ú. V období 2009-2013 byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a v období 2003-2010 děkanem Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. Je členem Vědecké rady IREF (L´Institut de Recherches Economiques et Fiscales) v Paříži.

Foto: AAU

Komentáře