Historické centrum Žatce se ani po patnáctiletém snažení letos na seznam UNESCO nedostalo, jeho nominace byla odložena a doporučena k přepracování. Šanci tedy ještě má příště. Následující památky a přírodní oblasti z celého světa ale tuto čest už mít budou.

FOTO: A zde památky, které o poctu bojovaly, ale na seznam se nedostaly, včetně Žatce

A zde památky, které o poctu bojovaly, ale na seznam se nedostaly, včetně Žatce - zatec-2011-07-06-zatec-04-_1A zde památky, které o poctu bojovaly, ale na seznam se nedostaly, včetně Žatce - proseccoA zde památky, které o poctu bojovaly, ale na seznam se nedostaly, včetně Žatce - rumunskoA zde památky, které o poctu bojovaly, ale na seznam se nedostaly, včetně Žatce - nimesA zde památky, které o poctu bojovaly, ale na seznam se nedostaly, včetně Žatce - hrbitov
Další fotky
A zde památky, které o poctu bojovaly, ale na seznam se nedostaly, včetně Žatce - cina

Aasivissuit – Nipisat, Dánsko

Krajina, která přináší výpověď o odolnosti lidské kultury v nehostinném regionu a o tradicích sezónní migrace.

 

Oáza al-Hasa, Saúdská Arábie

Se dvěma a půl milióny datlových palem jde o největší oázu na světě. Al-asha je unikátní geo-kulturní krajina s výjimečným příkladem lidského propojení s okolím.

 

Starověké město Kalhat, Omán

Archeologické vykopávky opevněného města s přístavem z 11. až 15. století vypovídají o obchodních vztazích s východním pobřežím Arábie, Afriky, Indií, Čínou a Jihovýchodní Asií.

 

Archeologický hraniční komplex Hedeby a Danevirke, Německo

Díky bohatému a skvěle dochovanému archeologickému materiálu se oblast stala klíčovým místem pro interpretaci ekonomického, sociálního a historického vývoje Evropy v období Vikingů.

 

Zříceniny paláce Medina Azahara, Španělsko

Stavba poskytuje hluboký archeologický pramen poznání zmizelé západní islámské civilizace Al-Andalus, v dnešním Španělsku, na jejím vrcholu.

 

Göbekli Tepe, Turecko

Pilíře duchovní stavby ve tvaru T s reliéfní výzdobou zvířecích motivů vztyčené před 11 500 lety nám dávají možnost nahlédnout do života tehdejších lidí – lovců a sběračů.

 

Skrytá křesťanská oblast v Nagasaki, Japonsko

Během období prohibice a perzekuce křesťanské víry od 17. do 19. století japonští křesťané v utajení rozvíjeli svou víru v severozápadní části ostrova Kjúšú.

 

Industriální město Ivrea, Itálie

Modelový sociální projekt vyjadřuje moderní vizi vztahu mezi industriální výrobou a architekturou.

 

Katedrála v Naumburgu, Německo

Stavba započatá roku 1028 je vynikajícím dokladem středověkého výtvarného umění a architektury s proměnou z románského do gotického slohu.

 

Sansa, buddhistické horské kláštery, Jižní Korea

Horské kláštery stavěné během 7. a 9. století jsou posvátnými místy, které přežily dodnes jako centra víry a náboženských praktik. Jsou pozoruhodným souborem struktur, objektů, dokumentů a chrámů.

 

Sasánská archeologická krajina Fárského regionu, Irán

Krajina odráží optimalizované využití přírodní topografie, a nese známky vlivu Achaimenovské, Parthské a Římské říše na kulturní tradice a umění Islámské éry.

 

Thimlich Ohinga, Keňa

Příklad tradice masivních suchých zídek, typických pro první pastevecké komunity okolo Viktoriina jezera, komunit, které přežily až do poloviny 20. století.

 

Soubor architektury ve stylu viktoriánské gotiky a art deca v Bombaji, Indie

Architektonická výpověď o fázích modernizace, kterými Bombaj prošla během 19. a 20. století.

 

Národní park Serranía de Chiribiquete, Kolumbie a Pimachiowin Aki, Kanada

Nádherné krajiny byly zařazeny do Smíšeného kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Anna Samsová

A zde si přečtěte více o tureckém chrámovém komplexu Göbekli Tepe, který byl na seznam připsán.

Komentáře