Život jednoho z nejvýznamnějších matematiků a logiků 20. století Kurta Gödela v podstatě závisel pouze na jeho ženě. Nepozřel totiž nic jiného, než jídlo, které mu připravila sama manželka – a zaplatil za to svým životem.

Jeden z největších matematiků minulého století se na konci svého života smrtelně přepočítal. Jako další geniální mozky v historii trpěl několika duševními poruchami a paranoia ho nakonec stála život.

FOTO: Génius Kurt Gödel zemřel vyhladověním

Génius Kurt Gödel zemřel vyhladověním - kurtgdelstudGénius Kurt Gödel zemřel vyhladověním - image-20170208-11440-rfqqhzGénius Kurt Gödel zemřel vyhladověním - einstein-godelGénius Kurt Gödel zemřel vyhladověním - main-qimg-70bc5e8e97360ecc80760c39f16c0119-cGénius Kurt Gödel zemřel vyhladověním - e8c5332c894e6279086bf8200b84026c_1466049072
Další fotky
Génius Kurt Gödel zemřel vyhladověním - kurt-godel-einstein

Narodil se roku 1906 v Brně do německy mluvící rodiny. Po vzniku Československa automaticky získal české občanství, ale sám se vždy cítil jako Rakušan a tak ve svých třiadvaceti letech zažádal o rakouskou státní příslušnost.

Už od malička, potom co v šesti prodělal revmatickou horečku a zcela se uzdravil, trpěl po celý představou doprovázenou úzkostmi, paranoiou a depresemi, že je stále vážně nemocný.

V osmnácti letech nastoupil na vídeňskou univerzitu, kde studoval fyziku, ale pod vlivem tzv. Vídeňského okruhu (skupiny logiků, filosofů a teoretiků vědy) „přesídlil“ k matematice a logice. Univerzitu úspěšně dokončil roku 1929 a hned o dva roky později publikoval extrémně důležité a slavné Gödelovy věty o neúplnosti, které zaujaly zcela zásadní postavení v moderní matematické logice.

Pamětní deska v Brně – Pekařské ulici.

Slavná publikace zajistila Kurtovi status žijící legendy, podobně jako Albertu Einsteinovi, který se stal jeho velice dobrým přítelem a zasloužil se o to, aby se Kurt Gödel po anšlusu Rakouska stal docentem a později profesorem na prestižní americké Princetonské univerzitě.

Do Spojených států emigroval se svou dlouholetou přítelkyní a manželkou, tanečnicí Adele, která se po celý svůj zdravý (!) život pečlivě o geniálního manžela starala. A že svědomitou péči opravdu potřeboval. Ohromný tlak na jeho osobu, traumatické zážitky z anšlusu Rakouska a neustálá představa o jeho chatrném zdraví se výrazně podepsaly na jeho duševním stavu.

Tajemný vědec, který za odmítnutí práce pro Hitlera zaplatil životem. Toto je příběh Jana Kefera

Trpěl obsedantním strachem z jedů, myslel si, že každé jídlo, které je připravené někým jiným než jeho vlastní manželkou, je otrávené. Adele byla ke konci roku 1977 (to bylo Gödelovi 70 let) po šest měsíců hospitalizovaná a nebyla tak schopna připravovat svému manželu stravu. Kurt Gödel proto 14. ledna 1978 zemřel v Pricetonské nemocnici na vyhladovění. Vážil pouhých 29 kilo.

Jan Králík

A tady se dozvíte o tom, jak psychologové zkoumali 50 let geniální děti. Co dělat, aby vaše dítě uspělo v životě?

Komentáře