Společnost MEDDI hub a.s. podepsala smlouvu na dodání telemedicínského řešení v Ekvádoru a společně s Latinskoamerickou diabetologickou asociací připravuje pilotní projekt pro pacienty s diabetem v Mexiku a Ekvádoru.

Společnost MEDDI hub a.s., která v Česku a na Slovensku úspěšně nabízí služby své telemedicínské platformy MEDDI, expanduje do Latinské Ameriky.  Stejně jako v České republice se společnost nejdříve zaměří na poskytování svých služeb pro zdravotnická zařízení a korporátní klientelu.

Prvním partnerem MEDDI hub a.s. v regionu je fakultní nemocnice v univerzitním městě Cuenca v Ekvádoru. Ta nabídne telemedicínské řešení MEDDI svým pacientům, kterým tak zjednoduší kontakt s lékaři, umožní komunikaci zdravotních problémů a administrativních záležitostí prostřednictvím šifrovaného videohovoru nebo chatu a zefektivní proces objednávání. „S nemocnicí jsme  podepsali smlouvu o implementaci systému telemedicíny a zahájili jsme tak naší aktivní přítomnost v Latinské Americe,“ říká Jiří Pecina, zakladatel společnosti MEDDI hub a.s. „Ještě do konce roku budou následovat také další partneři ze zdravotnického prostředí, se kterými jednáme v Peru a Kolumbii,“ dodává.

MEDDI hub a.s. v Latinské Americe aktivně spolupracuje také s Ibero-americkou asociací pro telehealth a telemedicínu. „Platforma MEDDI nabízí skvělé řešení pro komunikaci mezi lékaři a pacienty, kteří se léčí s chronickým onemocněním, jakým je například diabetes. Telemedicína může nahradit část osobních setkání a celkově zefektivnit komunikaci, dokáže ale také podpořit pacienty v pravidelném monitoringu onemocnění a větší ochotě k léčbě. Komunikace v rámci MEDDI je navíc zabezpečená a šifrovaní a pacienti ani lékaři se tak nemusí bát úniku informací, což je při sdílení citlivých osobních dat zásadní,“ říká Omidres Peréz, prezidentka asociace a uznávaná odbornice v oblasti diabetologie a gastroenterologie. Společně s MEDDI hub a.s. a Latinskoamerickou diabetologickou asociací se podílí na přípravě a je odborným garantem pilotního projektu v oblasti diabetologie MEDDI Diabetes, který zahrne pacienty z Ekvádoru a Mexika a má potenciál následně pomoci i dalším z více než 60 milionů pacientů, kteří se v regionu Latinské Ameriky s diabetem léčí. Projekt vstoupí do aktivní fáze v prvním čtvrtletí příštího roku. Doktorka Peréz bude také platformu MEDDI využívat ve svých kurzech telemedicíny, které poskytuje pro lékaře z celé Latinské Ameriky.

„Jsme moc rádi, že se nám v regionu podařilo začít takto rychle pracovat na několika projektech. Vnímáme, že je zde potenciál pro další rozvoj spolupráce s nemocnicemi, ale také s praktickými lékaři nebo pediatry,“ doplňuje Jiří Pecina. „Kromě speciálních řešení pro nemocnice se v současné době soustředíme také na budování sítě lékařů pro poskytování našich služeb korporátním klientům. V tomto segmentu je telemedicína vítaným zaměstnaneckým benefitem a v regionu Latinské Ameriky i efektivním pomocníkem vzhledem k často velkým vzdálenostem, které zaměstnanci dělí od lékařských zařízení.“ uzavírá Jiří Pecina.

Komentáře