Několikaměsíční pandemie koronaviru přehlušila jiné závažné a dlouhé roky přetrvávající krize. Třeba nekontrolovatelné šíření kůrovce v českých lesích. Jde přitom o nejzávažnější hrozbu, které životní prostředí a krajina v tuzemsku musí čelit. Ani během všeobecné karantény si proto lesníci nemohli dovolit neřešit odvoz parazitem napadaného dřeva. Ukazuje se, že ochránci přírody mají nečekaného spojence – provozovatele železniční dopravy.

Zabránit nekontrolovatelnému šíření kůrovce v dané lokalitě přitom není zas tak jednoduché. Vyžadována je včasná, efektivní a komplexní reakce. To, že se v českých lesích kůrovec urval ze řetězu, způsobil právě lehkomyslný přístup k odstraňování pokácených kmenů, které se nechávaly tlít klidně po dobu několika měsíců. Tím v podstatě lidé odsoudili lokální ekosystémy k únavnému boji s existenční hrozbou. Kůrovec se z těchto kmenů začal rozlézat i na okolní stromy.

Hledala se různá řešení. Pomocnou ruku nakonec správcům lesů podali železniční dopravci. Vlaky se ukázaly jako nejvhodnější řešení této patálie, a to kvůli vysokým nákladovým kapacitám. Jedna vypravená souprava tak dokáže efektivně naložit velký objem kontaminovaného dřeva, a operativně jej doručit do pil a k jiným zpracovatelů.

Jeden dopravce mezi nimi zaujímá výjimečné postavení – ČD Cargo, dceřiná společnost státních Českých drah. Na zvládání rizik v rámci kůrovcové kalamity se spolupodílí již od začátku, a jako jediný provozovatel železniční dopravy se může chlubit tím, že obsluhuje veškeré zasažené oblasti po celé republice. Počet vozů, které ČD Cargo na pomoc lesům vypravuje, rok od roku stoupá. Smutným faktem totiž je, že i přes už tak vysoký počet vozů to pro odvoz nemocných stromů stále nestačí. Potřeba se neustále zvyšuje.

ČD Cargo si uvědomuje svou naprosto zásadní úlohu ve zvládání kalamitní situace a u svých zákazníků usilujeme o komunikaci jejich dlouhodobých plánů a potřeb vč. alespoň částečné garance přeprav. Bohužel aktuálně i v kalamitních oblastech pracujeme bez dlouhodobých smluv, pouze s pětidenní objednávkou vozů. I přesto se ale snažíme neustále navyšovat naše přepravní kapacity,“ komentuje roli dopravce Ivan Bednárik, předseda představenstva ČD Cargo. Naráží přitom na nelehkou situaci, se kterou se musela firma vypořádat při aktuálním koronavirovém shutdownu.

Statistiky ČD Cargo ale svědčí o opaku. Nejen, že objem přeprav dostál standardu z minulých let, dokonce se jej podařilo překonat. Od ledna do května letošního roku totiž ČD Cargo uvádí 118 % průměru přistavených vozů během minulého roku. I přes několikaměsíční pandemii tak dopravce měsíčně odpraví cca 1 628 vagonů. Větší problém mají ti další v „potravinovém“ řetězci – karanténní opatření tvrdě dopadla i na segment dřevozpracovatelství. V současné době je stále v plném provozu pouze jen 10 pil v Česku, Německu a Rakousku dohromady.

ČD Cargo má v plánu růst. V roce 2018 firma rozšířila vozový park o 500 lokomotiv určených výhradně pro přepravu dřeva. A další tisícovka je na cestě. „Jsme připraveni na trhu najmout další vozovou kapacitu za předpokladu garantovaného a plánovaného objemu přeprav a odpovídající cenové úrovni,“ popisuje Bednárik, ale upozorňuje na možná úskalí: „Nicméně navýšení investic není možné bez garantovaných podmínek dlouhodobé budoucí spolupráce i s ohledem na ekonomickou stránku těchto přeprav. Je třeba si uvědomit, že pro ČD Cargo je vnitrostátní přeprava kulatiny dlouhodobě nejméně rentabilní přepravní komoditou.“

Železniční přepravci tak v podstatě vykonávají tuto činnost jako službu veřejnosti a v jejím zájmu. Neohlížejí se přitom na zisky a neváhají vynakládat ani vysoké finanční částky na modernizaci vozových parků. To podotýká i Bednárik, ovšem bez jakéhokoliv náznaku lítosti.

zdroj foto: ČD Cargo

Komentáře