Tomáš Veselý se vždy věnoval projektům, které dávají dlouhodobě smysl. Mezi ty nejúspěšnější patří například firma Tesla Medical, která vyvinula neinvazivní přístroj pro léčbu inkontinence. K založení Spolku pro mateřství ho přivedla osobní zkušenost, když byla jeho nenarozenému synkovi diagnostikována vrozená vada. Své znalosti, energii i finance vložil do bohulibého projektu, který pomáhá budoucím maminkám užít si těhotenství v klidu a bez obav, že budou na neočekávané trable samy.

Jste jedním ze tří zakládajících členů Fairsurence Spolku pro mateřství. Jak jste se k této na první pohled ženské tématice dostal?

Dokonce dva ze tří zakladatelů, já a Lukáš Doskočil, jsme muži. Kromě toho, že jsme dlouholetí přátelé nás, tak nás spojuje ještě jedna společná věc, která právě stála u zrodu myšlenky Fairsurence Spolku pro mateřství, a to je osobní zkušenost s vrozenými vadami. Přesněji řečeno výsledky druhého genetického screeningu, při kterém jsem jak já se svojí ženou, tak i Lukáš se svojí ženou, zjistili, že naše děti mají vrozené vývojové vady. Proto jsme se o tuto problematiku začali více zajímat. Spolu se třetí zakladatelkou, Pavlou Škorpilovou, jsme původní záměr rozsahu plánované služby nakonec mnohonásobně rozšířil do takové míry, že naše služba je natolik komplexní, aby mohla být přínosem jak pro všechny budoucí maminky, tak i tatínky.

Co vlastně Spolek budoucím maminkám nabízí a čím se liší od jiných sdružení?

Spolek svým členkám nabízí komplexní službu pro těhotné ženy, které hledají ověřené informace a snaží se ke svému těhotenství přistupovat proaktivně. Na počátku jsme tak zrealizovali téměř sto hloubkových rozhovorů, a také kvantitativní výzkumy na více než 500 ženách v různých fázích těhotenství a mateřství. V nich jsme zjišťovali, co by jim v těhotenství mohlo pomoci, co jim chybí a jak obecně vnímají rizika v těhotenství. Výsledkem je námi vytvořená služba, která v rámci členství budoucím maminkám přináší hned několik benefitů, které mohou využít. Těmi jsou online předporodní kurz se zkušenou dulou a laktační poradkyní, který budoucí mamince pomůže se lépe sžít s těhotenstvím a zároveň se připravit na porod a šestinedělí. Dále neomezené online konzultace s lékaři a odborníky po dobu 1 roku zdarma, na kterých spolupracujeme s platformou uLékaře.cz. Zároveň je součástí členství i krytí půl milionu korun pro případ, že by po porodu byla u miminka diagnostikována některá ze 72 vrozených vad. Každé 336. dítě se totiž narodí s jednou z těchto závažných vad, které Spolek kryje. Služba je tak kombinací benefitů, které lze využít ihned po vstupu do Spolku a zároveň finančního krytí pro případ, kdy věci nejdou podle plánu.

Spolek je založen na “principu vzájemnosti”. Co to vlastně znamená?

Jednorázový členský příspěvek putuje z 90 % do Fondu maminek, odkud se finanční pomoc vyplácí té člence a její rodině, která to bude potřebovat. Budoucí maminky tak finančně kryjí nejen sami sebe, ale také ostatní členky Spolku, což je právě onen princip vzájemnosti. Platí tedy, že pokud nebudou finanční podporu potřebovat samy (narodí se jim zdravé miminko), jejich členský příspěvek pomůže jiné mamince, která takové štěstí bohužel neměla. Toto finanční krytí trvá od narození až do dovršení 3 let věku dítěte.

Přístup ke všem ostatním benefitům (předporodní kurzy, online konzultace s lékaři a dalšími odborníky, atp.) však mají naprosto všechny členky, takže se podle mého názoru jedná i o zajímavý dárek, kterým mohou budoucí tatínci udělat radost své těhotné partnerce. I proto jsme, mimo našich webových stránek Spolku www.spolekpromaterstvi.cz spustili stránky www.budutata.cz , kde tatínci mohou své partnerce pořídit poukaz na členství. Členství vyjde na 2.500 Kč a uvážíme-li, že finanční krytí trvá 36 měsíců, je to jako by člověk platil necelých 70 korun měsíčně. A to si myslím, že je vzhledem ke všem benefitům členství skvělá cena.

Věnujete se pouze Spolku nebo máte ještě jinou pracovní aktivitu?

Věnuji se prakticky jen Spolku, ale pokud se ptáte na to, co mě živí, tak Spolek to není (žádný plat totiž nepobírám). Podnikám přes 12 let a už se mi pár zajímavých projektů podařilo zrealizovat. To, že jsem v některých z nich prodal svůj podíl, mi umožňuje se soustředit plně soustředit na vizi Fairsurence Spolku pro mateřství. Této aktivitě se věnuji nepřetržitě už dva roky.

Z vlastní zkušenosti víte, jaké to je, když vám lékař oznámí, že vaše miminko nebude úplně v pořádku. Co jste v tu chvíli nejvíce potřeboval?

V okamžiku, kdy jsme se o tom problému dozvěděli, mi samozřejmě chyběly informace o tom, jaké důsledky má (pro mě v tu chvíli neznámá) diagnóza pro mého nenarozeného syna a pro moji ženu. Ani doktor, který nám problém oznámil, v tu chvíli nevěděl, jak se budou ledviny vyvíjet. Jestli budou fungovat obě nebo ani jedna, což by bylo fatální. U vrozených vad ledvin je velmi široké spektrum závažnosti (bohužel jako u většiny oblastí vrozených vad) a většinou skutečný zdravotní stav zjistíte až po narození dítěte a jeho vyšetření neonatologem, případně dětským nefrologem. Tak tomu bylo i u nás. Ta nejistota, jak se zdraví miminka bude vyvíjet, je strašně nepříjemná. A internet vám v tomto ohledu nepomůže. Naopak vás všechny ty informace, jak se daná vada může vyvinout, psychicky ještě více srážejí.

Poradil byste mužům, jak v podobné situaci reagovat, aby byli své ženě co největší oporou?

V takové situaci je velmi těžké šířit bezbřehý optimismus, ale zároveň si nemyslím, že by právě to budoucí mamince pomohlo. Důležité je být nablízku, mluvit o tom a snažit se nestresovat různými scénáři, které člověka napadnou. Neřešit věci, které nemůžete ovlivnit. To nepomůže ani vám, ani mamince a tím pádem ani miminku, které už tak má nějaký problém. Myslím si, že to úplně nejdůležitější je, vzít to tak, jak to prostě je. Nezabývat se tím, jak je to nespravedlivé, proč se to stalo zrovna nám, když pro to nemáme v rodině žádné predispozice a podobně. Přijmout tu skutečnost a vyrovnat se s tím.

Proč si myslíte, že je členství ve Spolku pro ženu přínosné? Nebude naopak více přemýšlet, co všechno by se mohlo stát?

Členství ve Spolku maminkám přináší mnoho dříve popsaných benefitů, které s vrozenými vadami nesouvisí a těhotné ženy je mohou čerpat ihned po vstupu do Spolku. Služba je tak koncipována pro všechny nastávající maminky a téma vrozených vad je jedno z těch, které náš Spolek pouze otevírá, ale nikomu jej nenutí. Celou naší komunikační kampaň jsme stavěli tak, aby rozhodně nikoho nestrašila. Jen poukazujeme na to, že se tak prostě děje. Důkazem toho je i naše motto “Pro klid v duši” nebo již zrealizovaná výzva #vklidusesvymistrachy. V rámci ní Spolek podpořila celá řada známých osobností, jako například Yvetta Blanarovičová, Hanka Mašlíková, Barbora Špotáková a mnoho dalších.

Kdo se může stát členem? Je členství něčím podmíněno? Na jak dlouho platí?

Členkou Spolku se může stát jakákoliv žena, která je mezi 18 a 40 lety, je těhotná nebo se chystá otěhotnět a odsouhlasí stanovy našeho Spolku. Členství není časově omezeno s tím, že finanční krytí ve výši půl milionu korun pro případ výskytu vrozených vad je platné od narození dítěte členky do dovršení 3 let věku dítěte. Tedy po dobu, kdy se drtivá většina vrozených vad u dětí projeví.

Půl milionu opravdu není malá suma, takže se nabízí otázka, z čeho je Spolek financován?

Počáteční vklad ve výši dvou milionů korun jsme poskytli do Fondu maminek my zakladatelé, a to proto, aby Spolek už při svém vzniku měl dost peněz na případné finanční krytí hned v jeho začátcích. Tyto peníze ale fungují jako rezerva navíc. Fond je totiž tvořen členskými příspěvky členek, které do Spolku vstupují. Z těchto členských příspěvků jde celkem 90 % právě do Fondu maminek a zbylých 10 % na financování provozu Spolku.

Díky matematické statistice a pravděpodobnosti víme, kolik přesně musí Spolek ve Fondu maminek mít, abychom dokázali pomoci každé člence, která splní podmínky pro výplatu financí. Statistická data o výskytu jednotlivých vrozených vad v populaci jsme získali od Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Díky této časové řadě a také příslušnému počtu členek, se kterými Spolek budujeme, s danou pravděpodobností víme, kolika prostředky má Fond maminek při dané členské základně disponovat. Ať už jich bude ve Spolku 100 nebo 10 000.

Další věcí, která Spolku umožňuje být připraven na žádosti o finanční krytí, je rozložení výplaty v čase. V případě přiznání finanční pomoci ve výši 500 000 Kč tedy bude člence vyplácena poměrná část z půl milionu každé čtvrtletí (což je 41 666 Kč/kvartál). Díky tomu se i finanční zátěž Spolku rozloží na několik let.

Přiznám se, že mě nemile překvapilo, že každé 20. dítě se narodí s nějakým typem vrozené vady. Jaké jsou ty nejčastější a které z nich jsou Spolkem kryty?

Ano, bohužel je to tak. Každoročně se v ČR narodí přibližně 110.000 dětí s tím, že zhruba 5 tisíc z nich má vrozenou vývojovou vadou. Samozřejmě s různým spektrem závažnosti. Nejvíce se každoročně narodí dětí s některou z vrozených vad srdce, ale velmi časté jsou i vady pohybového aparátu.

Jak byste si přál, aby byl Spolek vnímán?

Já bych si přál, aby bylo členství ve Spolku vnímáno jako důvěryhodný prostředek, který svojí komplexností pomůže všem budoucím maminkám prožít těhotenství i mateřství v klidu a pohodě. Tedy pro pocit jistoty, že pro sebe, miminko i rodinu udělaly rodiče maximum a mají krytá záda nejen v případech, kdy jdou věci podle plánu.

Komentáře