Letošní ročník Anglo-American Roundtable s podtitulem „Britain Goes POP!“ se uskuteční 9. září 2022 na půdě Anglo-americké vysoké školy v Praze (AAU). Na diskuzní panel dorazí experti z celého světa. V roli hlavního speakera vystoupí profesor Bostonské univerzity a pravidelný přispěvatel deníků The Daily Mirror a The Times Richard Weight. Mezi dalšími členy diskuzního panelu se představí newyorský hudebník s britskými kořeny Edward Rogers, který vystupoval např. s kapelou The Zombies, irská kriminoložka Ciara Molloy nebo odbornice na současné kultury a subkultury Pavla Jonssonová. Společně budou hledat odpovědi na otázku, jak se britské popkultuře podařilo tak výrazně infiltrovat odlišné kultury, včetně tehdejšího Československa.

Evropské ostrovní království se před šedesáti lety stalo jedním z největších exportérů populární kultury na světě a jeho vliv je patrný i nejen například v kulturně blízkých regionech typu USA nebo sousedního Irska, ale i mnoho tisícovek kilometrů dále – v zemích postsovětské východní Evropy či státech asijského Tichomoří. Ani tehdejší Československo nebylo výjimkou. Takzvaná „britská invaze“ je bezpochyby komplexní kulturní fenomén, který vyvolává řadu otázek. Jak se vůbec geopoliticky upadající velmoci takový mistrovský kousek podařilo vykmitnout? Hledání odpovědí bude tématem letošního Anglo-American Studies Roundtable s podtitulem „Britain Goes POP!“.

„Britská populární kultura velmi ovlivnila i tehdejší českou kulturní scénu. Její vliv je navíc patrný dodnes. V podmínkách komunistického Československa byla absorpce britské kultury navíc určitým způsobem odporu teenagerů proti tehdejšímu režimu. Tvrzení, že byla jedním z akcelerátorů sametové revoluce, proto rozhodně není přehnané. A příkladů najdeme nepřeberně – jde například o méně známou kapelu Beatmen, která byla de facto lokální verzí The Beatles, ale i tvorbu už tehdy univerzálně populárních interpretů, jako je Helena Vondráčková nebo Marta Kubišová. Nelze popřít fakt, že britský kulturní export je neodmyslitelnou součástí české kulturní identity,“ vyzdvihuje důležitost tématu moderátor diskuze a doktor politologie na AAU Gerald Power. Ten momentálně pracuje na výzkumu uplatňování takzvané soft power v rámci britské kulturní diplomacie v blízkovýchodních regionech.

Role hlavního speakera se ujme profesor Bostonské univerzity Richard Weight, který celou svou profesní kariéru zasvětil právě studiu britské kultury a společnosti. Weight je autorem řady akademicky i kriticky ceněných publikací, ve kterých se zabývá profily a fungováním britských populárních subkultur. Kromě toho v minulosti spolupracoval na přípravě tematických dokumentárních filmů s veřejnoprávním vysílatelem BBC a pravidelně přispívá do deníků The Daily Mirror a The Times. V druhé polovině roku 2022 se navíc očekává vydání jeho nové knihy Pleasure Planet, která bude podrobnou sondou (nejen) do britské drogové scény od 18. století až do současnosti.

Weighta doplní další členové diskuzního panelu. Jedním z nich bude i newyorský hudebník s britskými kořeny Edward Rogers, který má na svém kontě osm sólových alb, zkušenosti s vystupováním na stageích po celém světě i spolupráci s rockovými legendami, jako jsou kapely The Zombies nebo The Kinks. Ve zbytku panelu zasedne irská kriminoložka Ciara Molloy, která se profesně věnuje prolínání kriminálního a kulturního světa v Irsku ve 20. století, odbornice na současné kultury a subkultury Pavla Jonssonová, jíž zajímají hlavně témata na pomezí kulturalistiky a gender studies, a Simone Stansbury, studentka programu Business Administration na AAU.

Letošní Anglo-American Studies Roundtable s podtitulem „Britain Goes POP!“ se uskuteční 9. září 2022 na půdě AAU – konkrétně v atriu univerzity a učebnách 2.07 a 2.08 – od 14:00 do 16:00. Zúčastnit se konference bude možné také online přes platformu Zoom. Link zájemci získají po registraci na akci na webu AAU. Akce se koná pod záštitou Geralda Powera a George Hayse II. ze School of Humanities & Socials Science and the School of International Relations & Diplomacy při AAU.

Foto: AAU 

Komentáře