Tým advokátní kanceláře ROWAN LEGAL si z letošního ročníku ankety Právnická firma roku odnesl ocenění v 15 z 18 oborových kategoriích, včetně 2 vítězství – Právnické firmy roku v oblasti Energetiky a energetických projektů a Právnické firmy roku v oblasti informačních technologií. Společně s PRK Partners a tdpA získala kancelář také vítězství v kategorii Pro Bono / CSR za projekt přednášení pro studenty právnických fakult UNIque Law.

Právo informačních technologií má v ROWAN LEGAL dlouhodobou tradici, o čemž svědčí skutečnost, že jde o 10. prvenství v dané oblasti, které potvrzuje unikátní erudici a kvalitu poskytovaných služeb.  „S velkou ctí a pokorou přijímáme desáté ocenění v oblasti informačních technologií. Považujeme tuto oblast za jednu z klíčových, ale také za oblast velmi náročnou a dynamickou. Svět technologií se, zvláště v poslední době, mění každou minutou a je třeba držet se změnami krok. Toto ocenění je důkazem, že se nám to v ROWAN LEGAL daří. Velmi děkujeme klientům za projevenou důvěru a zejména všem našim spolupracovníkům z týmu IT, bez jejichž nadšení, inovativních nápadů a úsilí bychom těchto výsledků jen těžko dosáhli.“ uvedl Josef Donát, který je uznávaným expertem práva informačních technologií a také vedoucím týmů ICT v ROWAN LEGAL.

Také nejvyšší ocenění v oblasti energetiky a energetického práva si ROWAN LEGAL odnáší již podruhé v řadě. Energetika patří mezi klíčové odvětví ekonomiky, které je zároveň velmi silně regulované. Advokátní kancelář pro své klienty v tomto odvětví  hledá řešení, která vyhovují nejen regulaci, ale taktéž respektují jejich potřeby a zejména pak byznysové cíle.  „Obhájit výsledek je téměř vždy o kousek těžší. O to více si tohoto vítězství ceníme. Obzvláště v konkurenci tak skvělých advokátních kanceláří.“ uvedl Vilém Podešva, partner, který zastřešuje tuto specializaci v rámci kanceláře.

Cenu Pro Bono / CSR získal projekt UNIque Law, který ROWAN LEGAL spustila na jaře během první vlny karantény a uzavření vysokých škol. Ve spolupráci s kancelářemi PRK Partners a tdpA usilovaly především o poskytnutí pomoci studentům právnických fakult v nelehké době. Projekt přinesl sérii webinářů, kterých se zúčastnilo více než 1 000 posluchačů z řad studentů právnických fakult i laické veřejnosti. Na nejúspěšnějším semináři bylo v jeden okamžik připojeno 200 posluchačů.  „Projekt je naší srdcovou záležitostí a ocenění nás velmi těší, zejména když zanedlouho budeme spouštět druhý ročník těchto přednášek pro studenty právnických fakult a veřejnost. Velké díky patří našim partnerům projektu PRK Partners a tdpA, že do toho s námi šli. Vážíme si jejich podpory a těšíme se na další spolupráci v druhém ročníku.“ okomentoval ocenění Miloš Olík, partner ROWAN LEGAL.

Tým kanceláře ROWAN LEGAL má 9 partnerů. V kancelářích v Praze, Brně a Bratislavě zaměstnává více než 100 spolupracovníků, z toho více než 70 právníků.

 

Kompletní výsledky ROWAN LEGAL:

 

Vítěz kategorie

Energetika a energetické projekty

Právo informačních technologií

Cena Pro Bono / CSR: Projekt UNIqueLaw pod záštitou ROWAN LEGAL, PRK Partners a tdpA.

 

Velmi doporučovaná

Právo hospodářské soutěže

Duševní vlastnictví

Telekomunikace a média

Fúze a akvizice

Řešení sporů a arbitráže

Veřejné zakázky

Firemní compliance

Logistika a dopravní stavby

 

Doporučovaná

Bankovnictví a finance

Daňové právo

Pracovní právo

Právo obchodních společností

Trestní právo

 

Veškeré informace o letošním ročníku Právnické firmy roku spolu s kompletními výsledky naleznete na www.pravnickafirmaroku.cz.

Komentáře