Advokátní kancelář ROWAN LEGAL změnila podobu své vizuální komunikace. Nově se prezentuje stylem od studia Artbureau, které zvítězilo v designérské soutěži organizace Czechdesign s řešením podtrhujícím výrazný logotyp.

Advokátní kancelář ROWAN LEGAL se v uplynulých letech prezentovala vizuální identitou, která prošla řadou úprav několika různých studií, což mělo za následek ztrátu přehlednosti a jednoduchosti v komunikaci jak směrem ke klientům, tak k široké veřejnosti.

„V minulosti jsme provedli několik změn v naší korporátní identitě, ale výsledky nás neuspokojily. Proto jsme se rozhodli vytvořit takovou, která by byla na vyšší úrovni, působila prestižně a moderně. Nová identita je navržena tak, aby oslovila různé cílové skupiny, včetně firem, institucí, potenciálních zaměstnanců a široké veřejnosti,“ říká advokát a partner kanceláře Miloš Olík.

Nová vizuální identita z původní vychází, nicméně ji zásadním způsobem modernizuje jak ve vizuálním pojetí, tak i ve filozofii značky a jejím image nejen v tištěné podobě, ale i v online prostředí.

Vzhledem k relativně konzervativnímu odvětví, ve kterém působíme, a dlouhodobé existenci na trhu jsme hledali řešení, které stávající značku evolučně posune. Chtěli jsme solidní a jasně rozpoznatelné řešení, které ale nepůsobí stroze, nepřístupně a elitářsky,“ doplňuje Michal Nulíček, partner kanceláře odpovědný za PR a marketing.

Do designérské soutěže, kterou pro ROWAN LEGAL uspořádala organizace Czechdesign, byla na základě otevřené výzvy a rešerše pozvána studia Artbureau, Semibold a Formaat. Soutěže se kromě nich zúčastnila i agentura Katz83.

Vítězný návrh od Artbureau porotu přesvědčil svým profesionálním řešením, které staví na výrazném logotypu. Ten přispívá k tomu, že nová identita zosobňuje cílevědomost a přímočarost advokátní kanceláře. „Podíl na tom má způsob použití loga, velikosti písma, ale i práce s prázdným místem. Dobře funguje také systém podznaček,“ uvedla porota při hodnocení výsledků.

Cílem studia Artbureau bylo vytvořit moderní, lehkou a nezaměnitelnou identitu, která bude oproštěná od zbytečných prvků. Nezvykle výrazná je barevnost celého návrhu, která nicméně přináší žádoucí osvěžení do celého právního segmentu. Preciznost návrhu podporuje bezpatkové písmo BW Gradual.

Práce připomínala velký úklid. Vizuální identitu jsme rozebrali na jednotlivé dílky a u každého z nich jsme si položili otázku, jakou funkci by měl plnit v nové identitě a zda ho vůbec potřebujeme. Stejně jsme postupovali i při vytváření nových pravidel. Vždy padl dotaz, zda může být pravidlo jednodušší,“ komentuje designér Jakub Wdowka z Artbureau.

Vítěznému studiu se podařilo najít podařený systém, díky kterému je nová identita dramaticky zjednodušená a má minimum pravidel, což je vhodný krok pro budoucí použití v praxi. Jedná se o nadčasové zpracování, které se dívá do budoucna a bude dobře fungovat i v průběhu dalších let,“ doplnila Jana Vinšová z pořádající organizace Czechdesign.

Aktuálně nejviditelnějším počinem, při kterém byla korporátní identita využita, jsou nové firemní webové stránky dostupné na adrese https://rowan.legal, a také kariérní stránky https://kariera-rowan.legal přinášející vhled do prostředí kanceláře a nabídku pracovních pozic. Nová korporátní identita rovněž prostupuje všemi oblastmi prezentace ROWAN LEGAL, ať již v online či offline prostředí.

Soutěž byla vyhlášena jako vyzvaná a jednokolová. Všichni účastníci mohli odevzdat až dva návrhy. Kromě grafického konceptu a systému vizuální identity a logotypu zpracovávali mimo jiné ukázku newsletteru, prezentace nebo merchandisingu.

V porotě zasedli kromě zástupců advokátní kanceláře ROWAN LEGAL i přední tuzemští odborníci – grafická designérka Markéta Steinert a grafický designér a typograf Roman Černohous.

Foto: ROWAN LEGAL 

Komentáře