Nedávno divize cloudových služeb AI společnosti Huawei spolupracovala s Huazhong University of Science & Technology a Lanwon Technology na vývoji a spuštění služby kvantitativní lékařské analýzy obrazu s podporou AI pro řešení pandemie nemoci COVID-19.

Díky technologiím AI společnosti Huawei Cloud, jako je počítačové vnímání a analýza lékařských snímků, může služba automaticky, rychle a správně rozpoznat výsledky kvantifikace CT. A případně je rozdělit podle klinických lékařů, což výrazně urychluje diagnostiku zdravotních komplikací a pomáhá to s nedostatkem lékařů, kteří mohou přesně diagnostikovat COVID-19. Tento program, tak může zmírnit tlak karantény a sníží už tak vysoké pracovní vytížení lékařů.

Služba také využívá výkonnou výpočetní schopnost čipů AI řady Huawei Ascend k výstupu kvantizačního výsledku jednoho případu během několika sekund. „AI + posudek lékaře“ je mnohokrát rychlejší než ruční kvantitativní vyhodnocení snímku, což výrazně zlepšuje účinnost diagnostiky.

COVID-19

Technologie počítačového učení společnosti Huawei Cloud a technologie analýzy lékařských snímků kombinují klinické informace a laboratorní výsledky, aby lékaři mohli přesněji rozlišovat mezi časnými, pokročilými a těžkými stádii COVID-19, což usnadňuje včasný screening a prevenci, popřípadě kontrolu.

Pro potvrzené případy v nemocnicích může tato asistenční služba AI provádět registraci a kvantitativní analýzu dynamických dat 4D více opakovaných kontrol v krátkém časovém období, což lékařům pomáhá efektivně vyhodnotit stav pacientů a účinky léčby.

Podle analýzy stovek případů COVID-19 a neinfikovaných případů zavedla služba kvantitativní diagnostiky asistované pomocí Huawei Cloud AI špičkový koeficient podobnosti (DICE: překrývající se mezi předpokládanými a skutečnými lézemi) a absolutní rozdíl objemu (AVD: rozdíly objemu mezi předpokládanými lézemi a skutečnými lézemi) segmentace oblasti lézí.

Služba lékařské analýzy obrazu „AI + CT“ pro COVID-19 byla vyvinuta a zkonstruována na základě platformy lékařské analýzy obrazu Huawei Cloud EIHealth.

Tato platforma využívá klastrovou službu Huawei Cloud AI Ascend a platformu AI pro vývoj a správu AI s jedním zastáváním k implementaci správy a označování zdravotnických obrazových dat na jednom místě, školení a hodnocení modelů a vizualizované vykreslování, což poskytuje silnou podporu univerzitám a nemocnicím s masivní výpočetní výkon AI, platforma a algoritmus.

Podle společnosti Huawei Cloud, Huawei spolupracuje s různými průmyslovými odvětvími na realizaci několika vědeckých výzkumných projektů založených na AI na COVID-19.

„Společnost Huawei Cloud zveřejnila výsledky počítačového screeningu pomocí počítače ve velkém měřítku spolu s mnoha vědeckovýzkumnými institucemi.“ uvádí společnost.

Petr Starý

Komentáře