Sedm mostů města Královce je slavný, již vyřešený matematický problém, založený na skutečném místě a skutečné situaci. Dřívější pruské město Královec, nyní Kaliningrad na území Ruska, leží na řece Pregole, která vytváří dva ostrovy, které jsou s okolním městem spojeny sedmi mosty. Otázka zní, zda je možné všechny mosty přejít tak, aby ten, kdo se o to pokouší, vstoupil na každý most pouze jednou.

Matematik a fyzik Leonhard Euler (1707-1783) jako první dokázal, že to možné není, odpovídající graf totiž nelze projít pomocí tzv. eulerovského tahu, který vidíte níže.

FOTO: Hádanka se dočkala různých ztvárnění

Hádanka se dočkala různých ztvárnění - mst5Hádanka se dočkala různých ztvárnění - mst3Hádanka se dočkala různých ztvárnění - mst4

Současnost
Dnes z původních mostů zbyly jen dva, jeden most byl nahrazen zvedacím, dva mosty byly zničeny za britského náletu v roce 1944 a další dva byly později nahrazeny novostavbou Sověty při stavbě silničního průtahu. Nově byl vybudován další most z jižního břehu na větší ostrov. Mimo ostrovy přes řeku pak na západě vznikl železniční most (nyní trvale rozložený), další silničně-železniční most a v roce 2011 na východě nová estakáda, která větší ostrov překračuje. Je tu tak celkem osm použitelných mostů a Eulerovský tah se zde již nedá použít.

MS

Komentáře