Evropa čelí epidemii koronaviru, která mimo jiné od 11. března zavřela všechny základní, střední a vysoké školy. Studenti se ptají, jak to bude s maturitami, přijímacím řízením či kdy vůbec do půjdou do školy. Možnou odpověď může přinést mail prof. Petra Skleničky, rektora České zemědělské univerzity…

Prof. Sklenička začíná mail upozorněním ohledně kolejí, které jsou nejrizikovějším ohniskem nákazy i kvůli tomu, že studenti nerespektují zákazy vlády a pořádají různé akce a party. Rektor informuje o možnosti karantény a nabádá studenty, aby z kolejí včas odjeli do svých domovů. Protože… protože „…je jasné, že letní semestr doběhne v bezkontaktním režimu. Není tedy odůvodněné zůstávat na kolejích. Kontaktní výuka začne nejdříve na začátku zimního semestru, čili počátkem října. To platí i pro státní závěrečné zkoušky.“ Tímto se dostáváme k zásadní informaci, která se možná bude týkat všech stupňů vzdělání – tedy i ZŠ a SŠ.

FOTO: Přečtěte si mail rektora Petra Skleničky

Přečtěte si mail rektora Petra Skleničky - rektor1Přečtěte si mail rektora Petra Skleničky - rektor2

Michal Sobol

Komentáře