Na světě existuje osm běžných druhů krve. Kromě nich tu však máme doslova miliony krevních podkategorií. Nejvzácnější vůbec je tzv. Zlatá krev, kterou prokazatelně disponuje pouhých 43 lidí na celém světě.

Zopakujme se základy biologie. Všichni lidé jsou plní červených krvinek, které přenášejí kyslík v našem těle. Ty jsou obaleny tzv. antigeny, které umožňují zachycení bílých krvinek a bílé krvinky zase fungují jako takový štít před infekcemi.

Dva hlavní antigeny jsou A a B. Druh, kterým disponujete, je určen alelami, které se dědí po rodičích. A a B jsou v populaci dominantní, zatímco typu 0 se vyskytuje jen zřídka. Nakonec je tu antigen typu D, který mít buď můžete nebo nemusíte. Dle něho se určuje tzv. Rh faktor krve.

Mezinárodní organizace pro transfuzi krve rozlišuje mezi 35 druhy krve. Z důvodu zjednodušení jsou známy pouze typy A, B, 0 a právě typ D. Jsou tu však i stovky různých antigenů, které spadají do 33 antigenních systémů.

Antigeny disponuje naprostá většina naší populace (až 99,99 procent lidí). A právě zde je chvíle, kdy se z vás může stát někdo speciální. Pokud totiž antigen nemáte, vaše krev je velmi vzácná.

Zlatá krev

Jako nejvzácnější typ krve je označována krev Rh null. Ta je charakterizována úplnou absencí antigenů. Tento typ krve je tak vzácný, že na světe bylo prozatím zaznamenáno pouze 43 lidí s tímto typem. Z nich je pouze 9 aktivních dárců.

Až do roku 1961 se přitom mělo za to, že člověk s krví bez antigenu by se ani nedokázal narodit.

„Je to zkrátka Zlatá krev“, říká ředitel laboratoře v Paříži.

Krom toho, že se byste se cítili výjimečně, byste byli také velmi cenění. Krev Rh null je totiž považována za univerzální, tedy darovatelná pro všechny, kdo mají vzácné krevní skupiny v systému Rh.  Je proto vysoce ceněná. Z toho důvody se využívá pouze v opravdu extrémních podmínkách, kdy už není jiná možnost, jak dotyčného zachránit.

Petr Starý

Komentáře