Část české společnosti se pod tlakem kampaní aktivistů proti hazardu naučila žít ve strachu z heren a kasin. Jde přitom o státem povolené a legální podnikání, na které je na západě od nás pohlíženo jako na součást zábavního a turistického průmyslu. Česká legislativa po změnách v posledních letech přitom patří k těm úplně nejpřísnějším v Evropě. V Čechách se přesto zakořenila představa, že návštěva kasina se rovná nekontrolovatelné patologické závislosti se všemi možnými škodlivými dopady na okolí návštěvníka. Data přitom hovoří přesně opačně. 97 % Čechů nemá s hazardním hraním problém a jedním z faktorů na pozadí této statistiky je i existence regulovaného a kontrolovaného prostředí legálně provozovaných kasin.

Kasino jako místo kontrolované adrenalinové zábavy

Souhrnná zpráva Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) za rok 2021 hovoří jasně – 97 % české populace buďto nehraje hazardní hry vůbec, nebo hraje bezproblémově. Obzvlášť vysoké riziko je podle Národního monitorovacího střediska pouze u 1,3% populace. I zkušenosti a názory z terénu naznačují, že návštěva kasina je s celkovou kultivací kamenných provozoven stále častěji spíše oddychovou záležitostí.

Motivace jednotlivých návštěvníků se přitom často různí a rozhodně je nelze všechny bez dalšího schovat pod touhu po finanční výhře. Hry, jako je poker nebo dostihové sázky, jsou odjakživa spojeny se svébytným uměním sociální interakce a psychologie – v kruhu přátel či konkurentů se hráči snaží prokázat svou intelektuální nadřazenost, přičemž tato snaha je o to silnější, když se reálně posadí ke stolečku proti svému soupeři. Socializační prvek je doslova alfou a omegou tohoto typu kasinových her. Jakákoliv hra je navíc do určité míry adrenalinový zážitek, což je samo o sobě důvodem, proč je hráči vyhledávají. Takto strávený čas pro ně znamená zábavu a relaxaci.

V této společenské hierarchii mají svou nenahraditelnou úlohu samotní provozovatelé, které „na place“ reprezentují zaměstnanci z řad krupiérů, barmanů či bezpečáků. Ti jsou životně důležitým tmelem celého ekosystému kasina, což zdůrazňuje i Ladislav Dékány, odborný garant Národní linky pro odvykání 800 350 000. „Samotné herny jsou paradoxně ideálním místem pro včasné intervence, protože jsou přímo v kontaktu s hráči. Na druhou stranu je dobré mít na paměti, že jakákoliv restrikce hráče povede ke hledání alternativních řešení, z nichž se nejčastěji nabízí přesun do ilegality nebo online hazardního prostředí. Celá situace je tedy poměrně složitá a vyžaduje dobře promyšlené řešení a jistý balanc mezi restriktivním a liberálním přístupem, který bude založený na důkazech,“ podotýká.

S tím, že se profil klientely značně proměnil, souhlasí i zástupci tuzemských provozovatelů. Provozovatel sítě kasin Gelp Pavel Zákravský popisuje typického českého hráče jako muže mezi třicátým a pětačtyřicátým rokem života, který kasino navštíví jednou měsíčně. „Zajde si s klukama na pivo a pak společně jdou do kasina na automaty nebo živou hru. Nechá tam určité peníze, aniž by se zadlužil a jakkoliv ho to existenčně ohrožovalo,“ popisuje.

Ve svých kasinech Zákravský prosazuje striktní pravidla, co se týče problémových hráčů – i nad rámec už tak přísné národní legislativy. „Personál v našich kasinech je poučen, že takové podezřelé hráče má rovnou vyzvat k odchodu,“ konstatuje. Zaměstnanec provozovny se tak stává do určité míry arbitrem a psychologem v jedné osobě. Z titulu své role odpovídá za to, aby byla atmosféra v kasinu co nejméně toxická. To souvisí s přímou úměrou – méně problémových hráčů, méně problémů. Tento přístup a priori patologickým hráčům naznačuje, že jejich chování není úplně „košer“, což jim může pomoci si uvědomit, že mají problém, který by měli řešit.

Nebo to alespoň platilo před velkým boomem, který přenesl hazardní hry na internet…

Kasino jako obranná linie

Zdůrazněná anonymita hráčského prostředí je jedním z klíčových aspektů, který online hazard odlišuje od toho provozovaného v kamenných hernách a kasinech. Jde o svého druhu dvousečnou zbraň, která je z pohledu adiktologů a dalších odborníků na závislosti velice problematická. „Online hazardní hry využívají naplno svého anonymního potenciálu a umožňují tak hráčům zapojit se do her, aniž by se museli obávat společenského odsouzení,“ zdůrazňuje Mark Griffiths, profesor behaviorální adiktologie z Nottingham Trent University. Naráží tak na všudypřítomný problém.

Online kasina jsou obecně považována za daleko nebezpečnější prostředí pro problémové a patologické hráče. To je dáno jednak možností přihlásit se do nich 24/7, jednak tím, že v tomto prostoru neexistují žádné zdravé společenské bariéry, které by hráče nutily se nad svým počínáním čas od času zamyslet. „Obecně platí, že čím méně bariér musí hráč překonat, tím spíše si bude racionalizovat rizikové chování. Přirozené bariéry – jako například omezení otevírací dobou, společenskou či profesní zodpovědností – jsou zkrátka v případě online hazardu prakticky nepřítomné,“ doplňuje Griffiths.

Kasino jako pozitivní aktér v komunitě  

Velmi specifickým a zajímavým příkladem toho, jak hazardní hry plní společenskou a sociální roli, jsou mnohá kasina, která nalezneme po celých Spojených státech amerických. Zde totiž v roce 1988 vstoupil v účinnost tzv. Indian Gaming Regulatory Act, který po mnoha peripetiích konečně umožnil původním obyvatelům kontinentu provozování byznysu, ve kterém mohli spoléhat jen sami na sebe. Příslušníci kmene Mashantucket Pequot jsou tak dnes majiteli hotelového a kasinového rezortu Foxwoods ve státě Connecticut, který se řadí mezi vůbec největší a nejpopulárnější zařízení svého druhu na světě.

Podle sociologů Williama Evanse a Julie Topoleski, kteří se tématem dlouhodobě zabývají, se více než polovina indiánů žijících v rezervacích či v jejich bezprostřední blízkosti, považuje za příslušníky kmenů, jejichž významným zdrojem obživy je právě provoz kasin ve stylu těch, co jsou k nalezení na Las Vegas Strip. Vědci upozorňují, že tento fenomén má mnoho pozitivních dopadů. Generace mladých dospělých se podstatně častěji vrací zpátky do rezervací a zapojuje se do jejich společenského i kulturního života – což vedlo k populačnímu příbytku v rezervacích o cca 11,5 %. Kasina stejně tak pomáhají zvyšovat zaměstnanost (nárůst o cca 26 %) a naopak redukují počet příslušníků kmenů stižených chudobou (pokles o cca 14 %). Patrný je i pokles předčasné úmrtnosti.

Pohledem české reality jde sice o velmi exotický jev, který je nicméně důkazem toho, že podstata hazardních her rozhodně není černobílá. Původním obyvatelům USA posloužily jako určitý katalyzátor změny, který jim umožnil získat si pro sebe pevnější postavení ve světě, jenž jejich tradicím a kultuře nebyl dlouhodobě nakloněn. I v tom lze spatřovat nenahraditelný potenciál herního průmyslu, který je neodmyslitelně spjat s lidskou civilizací jako takovou.

Foto: Shutterstock

Komentáře