Současná klimatická krize způsobuje mnoho negativního, zároveň však přináší i pozitiva. Snahy o její řešení totiž mohou akcelerovat technologický pokrok a přinést zajímavé investiční příležitosti.

Téměř před dvěma lety začala v okolí Kramolína v jižních Čechách výstavba Českého soběstačného domu. Pozemek u lesa, z jedné strany obklopený lesem, nepotřeboval žádné vodovodní, plynové, ani elektrické přípojky. Jeho majitel Pavel Podruh ho totiž vybudoval jako naprosto soběstačný. Tisíce lidí každý den na jeho instagramovém profilu sledují, kam se projekt posouvá a jak moderní technologie umožňují pohodlný a přesto naprosto udržitelný život. „Snažíme se inspirovat reálnými činy. Vytvářet optimistický náhled na budoucnost. Zapalovat touhu po udržitelnějším životě a ukazovat jeho možnosti. Od recyklovaného nádobí po samovýrobu elektřiny,“ říká Pavel, který svou činností působí jako akcelerátor moderních technologií založených na obnovitelných zdrojích. Ostatně právě akcelerace nástupu udržitelnějších technologií do běžných domácností a budov je jeho hlavní misí.

Pavel Podruh ve svém týmu spojuje výjimečně talentované studenty architektury a stavitelství se špičkovými profesionály. Společně pak navrhují stavby, které se snaží o udržitelnější zachování současného standardu životní úrovně. V současné době probíhá stavba prvního ze dvou plánovaných soběstačných domků. Stavba se provádí s použitím přírodních materiálů od lokálních dodavatelů a s maximální šetrností k okolní přírodě. Hotový dům bude veškerou energii generovat ze slunečního záření a uchovávat ji v bateriích, stejně jako využívat recyklovanou a dešťovou vodu. Po svém dokončení bude sloužit jako veřejná ukázka možností šetrnějšího využívání zdrojů a udržitelnějších postupů. Výkresy a plány budou navíc zdarma ke stáhnutí. Projekt získal ocenění Energy Globe Award za energetické inovace či Czech Technology Platform Smart Grid Award.

Český soběstačný dům je skvělým příkladem toho, jak boj se změnou klimatu dokáže akcelerovat technologický pokrok. Není však jediný – na světě i v České republice se ke konceptu udržitelného podnikání hlásí stále více společností. Vznikají nové iniciativy a ambiciózní projekty v oblasti přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku a využití alternativních zdrojů energie. A právě zde se otevírají nové možnosti pro investory, kteří ve svém portfoliu dbají kromě výkonu také na povahu společností, do kterých investují.

Skupina Amundi, vedoucí evropský správce aktiv, se správnou odpovědných investic zabývá řadu let, v roce 2006 se stala jednou z prvních investičních společností, které se podepsaly pod Deklaraci Principů odpovědného investování OSN. „Pro Amundi je odpovědné investování oblastí, na kterou se chceme maximálně soustředit, protože si uvědomujeme důležitost globálních snah v boji proti klimatickým změnám a celkovou potřebu posunout v přístupu lidí a celé společnosti k naší planetě a jejím zdrojům,“ říká Petr Šimčák, ředitel pro investice v Amundi Czech Republic Asset Management. V souladu se svou expertízou v oblasti ESG investování a s cílem vytvořit zajímavou investiční nabídku pro odpovědné investory představuje nyní skupina Amundi v Česku a na Slovenku dva nové ESG fondy a to CPR Invest – Climate Action a KBI Global Sustainable Infrastructure Fund.

Climate Action je fond, který investuje pouze do akcií firem, které přispívají k ochraně klimatu a k přechodu na nízkouhlíkové hospodářství. Je to globální akciový fond bez vyloučení odvětví a regionů. Mezi top 10 společnosti fondu patří například Microsoft Corp, Morgan Stanley, Toyota Motor nebo Merck and Co. „Jde o jeden z mála investičních fondů na českém trhu, který je 100% zaměřen na téma klimatické změny. Investory detailně informujeme o tom, co dělají firmy obsažené v portfoliu v rámci boje proti globálnímu oteplování. Spolupracujeme i s vlivnou nevládní organizací CDP, která je průkopníkem v oblasti zveřejňování informací o emisích oxidu uhličitého (v souladu s TCFD),“ popisuje Petr Šimčák. Cílem skupiny Amundi je dosažení uhlíkové neutrality portfolia. „O to se snažíme výběrem firem tak, aby se emise v portfoliu postupně snižovaly, “ dodává.

Druhou, neméně zajímavou investiční příležitostí, je KBI Global Sustainable Infrastructure Fund. Ten se zaměřuje na investice do firem působících v oblasti kritické infrastruktury – vodního a odpadového hospodářství, recyklace, produkce potravin, čisté energie a zemědělské půdy. „Investice do infrastruktury jsou zajímavé z několika hledisek. Jde o stabilní investice do oblasti s nedostatečnou nabídkou a rostoucí poptávkou, kde se současně projevuje zvýšený příliv investic a kde vznikají nová technologická řešení. Navíc je tato oblast tvrdě regulovaná a stále více se zaměřuje na možnosti řešení problému klimatických změn,“ zdůrazňuje Petr Šimčák.

V portfoliu najdeme firmy s velkým objemem aktiv, často monopoly, se stabilním cash flow a dlouhodobými smlouvami, které jsou nezřídka navíc podporované státem.

Odpovědné investování se v posledních letech těší rostoucí oblibě investorů a přináší jim také zajímavé finanční zhodnocení. „Spočítali jsme, že pokud byste mezi lety 2014 a 2017 investovali do 20 % nejlépe hodnocených akcií dle ESG kritérií a zároveň proti tomu prodali 20 % nejhůře hodnocených akcií dle ESG, potom byste dosáhli výnosu 3,3 % v případě amerických akcií a 6,6% v případě evropských akcií ve srovnání s příslušnými indexy,” porovnává Petr Šimčák. Podle něj mělo na výkonnost amerických akcií nejvyšší vliv environmentální kritérium, v Evropě to byl způsob řízení společností a na důležitosti nabývají také sociální aspekty.

Skupina Amundi má pod svou správou celkově 1 794 miliard euro a 798 miliard euro je alokovaných právě v odpovědných investicích. Za své aktivity v oblasti odpovědného investování byla skupina v rámci PRI ohodnocena za rok 2018 známkou A+. „ESG je už dnes standardem a zajímavější bude debata o jeho nadstavbě, tzv. impact investing. Pro investory bude srozumitelnější, zda pro ně určité tematické portfolio je nebo není atraktivní v návaznosti na jeho preference v oblasti etiky, alternativních zdrojů, ekologii a podobně,” vysvětluje Petr Šimčák.

Více na www.amundi.cz

 

Komentáře