Na pravdě záleží – téma, které rezonovalo 50. ročníkem symposia St. Gallen pořádaného ve Švýcarsku, svedlo v posledních dnech dohromady politické lídry i špičky soukromého sektoru. Společně diskutovali současnou situaci spojenou s důvěrou světové populace ve státní i soukromé instituce, technologie, či média, která především mezi mladou generací i vlivem současné pandemie Covid-19 povážlivě klesá. Na obnovení důvěry a hledání cesty k jejímu posílení se ve svém projevu zaměřila senior viceprezidentka společnosti Huawei Catherine Čchen.

„Trust Matters“, letošní téma symposia, je důležitou hodnotou, ke které se společnost Huawei dlouhodobě zavázala. Podle Čchen však budování důvěry vyžaduje společné úsilí politických lídrů, regulačních orgánů a soukromého sektoru. „S ohledem na rozšiřování konektivity velkého množství zařízení, s přesunem služeb do online prostoru a nárůstem závislosti kritické infrastruktury na výměně dat v reálném čase, musí vlády po celém světě zajistit, aby všichni byli chráněni nejvyššími bezpečnostními standardy. Pouze společný soubor pravidel může zaručit takovou úroveň bezpečnosti, která bude vytvářet důvěru v technologie,“ uvedla viceprezidentka ve svém projevu.

Čchen doufá, že budování důvěry bude jedním z hlavních cílů současných i budoucích lídrů, a pomůže vytvořit svět, v němž konektivita bude mít šanci být všudypřítomná. „Vyzývám je, aby pokračovali v rozvíjení pozitivních vztahů mezi komunitami, jednotlivci a jejich prostředím. Musíme si vybudovat silnou důvěru v technologie, kterou umožní společný soubor pravidel, společné inovace a pokrok. Jen tak se můžeme zavázat k udržitelnému a důvěryhodnému využívání technologií,“ uzavřela Čchen.

Postoj mladé generace a především křehké pouto důvěry vyjádřili i studenti univerzity St. Gallen. „My, jako příslušníci mladší generace, jsme prostřednictvím sociálních médií propojeni s větším počtem lidí, ale to neodpovídá okruhu lidí, kterým můžeme věřit,“ uvedl Simon Zulliger, člen skupiny studentů, jež uspořádala letošní sympozium. Hledání způsobů, jak zachovat a posílit důvěru, je podle této generace zásadní pro udržitelné oživení světové ekonomiky po současné pandemické krizi. Na tom se shodli i účastníci akce, kteří též došli k závěru, že důvěra je ze své podstaty postavena na otevřenosti a transparentnosti a je na čase podniknout konkrétní a přijatelné kroky k řešení společných výzev a rizik, jež se objevily v souvislosti s pandemií COVID-19.

Třídenního dialogu se zúčastnilo zhruba tisíc účastníků, mezi nimi i rakouský kancléř Sebastian Kurz či předsedkyně švýcarské digitální iniciativy Doris Leuthard. Mezi zástupci soukromého sektoru přednesli své slovo osobnosti jako předseda představenstva ve společnosti Roche Christophe Franz, předseda správní rady ve společnosti Daimler Ola Källenius, CEO společnosti Microsoft Satya Nadella, či CEO technologické společnosti HCL Roshni Nadar Malhotra.

Foto: Shutterstock

Komentáře