Maloobchodní řetězec Tesco představuje nový projekt: Tesco pro planetu. V něm chce ukázat, jaké kroky aktivně podniká pro ochranu naší planety. Na virtuální prohlídku prodejny, která šetří naše životní prostředí, se může vydat široká veřejnost.

„Udržitelnost jsme začlenili do našich cílů, strategií a obchodních plánů. Zastáváme názor, že žít udržitelně by mělo být dostupné a výhodné pro každého,“ říká Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco. „Naším cílem je být do roku 2035 uhlíkově neutrální. S dodavateli a partnery také spolupracujeme na tom, abychom do roku 2050 dosáhli našeho cíle, kterým jsou nulové emise uhlíku při produkci, od zemědělce až kvám na talíř. V rámci Tesco pro planetu chceme jít příkladem a inspirovat naše dodavatele, ale i zákazníky, aby se ve svém každodenním životě rozhodovali s ohledem na životní prostředí,“ dodává Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco.

Projekt Tesco pro planetu představuje 6 základních pilířů, na které se Tesco v oblasti ochrany planety zaměřuje. Jedná se především o snižování emisí v obchodech a při distribuci, zredukování přebytků potravin a lepší zásobování, optimalizaci obalů a návod pro zákazníky, jak jíst zdravěji a udržitelněji.

Šest základních pilířů, na které se Tesco v oblasti ochrany planety zaměřuje:

  1. Snižování emisí v obchodech, např. využíváním obnovitelných zdrojů energie, zaváděním energeticky úsporných opatření (LED zářivky, chladničky s dveřmi, tepelná čerpadla atd.).
  2. Snižování emisí při distribuci, efektivní logistika přepravy, optimální vytížení nákladních vozů, zavedení elektrických nákladních vozidel a recyklace obalového materiálu.
  3. Výrazné zredukování přebytků potravin a zavedení efektivního procesu jejich darování prostřednictvím aplikace Foodiverse.
  4. Optimalizace obalů s důrazem na co největší recyklovatelnost a jejich absence tam, kde nejsou třeba, např. v segmentu pečiva, ovoce a zeleniny.
  5. Lepší zásobování; Tesco zákazníkům nabízí certifikované výrobky vyrobené s maximálním ohledem na životní prostředí a zároveň následně podniká kroky ke zmírnění negativního dopadu na planetu. Jako příklad lze uvést oblečení značky F&F, které je vyrobeno z ekologických materiálů. Tato oblast ochrany planety zahrnuje také všechny činnosti, kterými společnost Tesco motivuje dodavatele k tomu, aby následovali jejich úsilí v oblasti ekologie a sami podnikali aktivní kroky, např. oznamováním přebytků potravin a vyprodukovaných emisí.
  6. Pomáháme jíst zákazníkům zdravěji a udržitelněji; nabídka zdravých produktů, jejichž produkce nezatěžuje naši planetu. Tipy na to, jak vést zdravý životní styl s bohatým sortimentem nutričně vyvážených potravin.

Tesco pro planetu je dostupné pro všechny zájemce ve formě virtuální prohlídky prodejny ZDE.

Společnost Tesco podniká důrazné kroky v souvislosti se změnou klimatu a zavazuje se, že do roku 2035 bude její činnost uhlíkově neutrální a do roku 2050 dosáhne čistých nulových emisí. Tesco je také členem iniciativy Champions 12.3 a zasazuje se o dosažení cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje 12.3, kterým je snížení celosvětového plýtvání potravin na polovinu do roku 2030. Tohoto cíle Tesco dosáhlo již v roce 2019. To je možné díky vytrvalému úsilí a průběžným změnám, které vedou k naplnění tohoto závazku.

Foto: Tesco

Komentáře