Komunitní podpora hraje důležitou roli v životě a fungování společnosti Tesco. V současné mimořádné situaci je potřeba pomoci více než kdy jindy. Proto poskytne Tesco mimořádný potravinový dar místním potravinovým bankám v celkové hodnotě 4,5 milionu korun. Vedle toho Tesco i nadále pokračuje ve svém programu darování přebytků potravin.

Společnost Tesco se zavázala podporovat komunity, ve kterých žijí její kolegové a zákazníci. Navzdory mimořádným okolnostem je Tesco schopné, díky nezměrnému úsilí svých kolegů, pokračovat ve spolupráci s místními potravinovými bankami a podporovat lidi v nouzi v rámci každodenního darování potravin. Jen za minulý týden darovalo Tesco téměř 16 tun potravin na podporu těch, kteří to potřebují nejvíce, prostřednictvím lokálních potravinových bank. Kromě každodenní spolupráce s potravinovými bankami se Tesco rozhodlo poskytnout navíc mimořádnou podporu rodinám v nouzi, jejichž počty se za současných okolností znásobily. Společnost tak poskytne vůbec největší jednorázový dar potravin v rámci svého působení ve střední Evropě.

„Zavázali jsme se podporovat komunitní iniciativy v místech, kde působíme. Nyní je také nesmírně důležité, abychom poskytli pomocnou ruku lidem, kteří to zejména za současných okolností potřebují nejvíce. Z naší mnohaleté spolupráce s Federací potravinových bank víme, jak moc naše podpora znamená pro rodiny v nouzi. Je to i důvod, proč jsme se jim rozhodli pomoci naším dosud největším potravinovým darem.“ řekl Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco pro ČR.

Na podporu lidí v nouzi daruje společnost Tesco trvanlivé potraviny prostřednictvím Federace potravinových bank či dalších neziskových organizací v každé zemi střední Evropy, kde působí. V případě Česka se jedná o trvanlivé potraviny v hodnotě 4,5 milionu korun. Podpora je poskytována ve formě potravin jako je dětská výživa, konzervované maso, paštiky, trvanlivé mléko, luštěniny, zavařeniny a mnoho dalších. Přesný seznam a množství darovaných produktů jsou vytvořeny ve spolupráci s potravinovými bankami.

„Nesmírně si vážíme této potravinové pomoci společnosti Tesco. Těší nás, že se ani v této těžké době nezapomíná na velké množství lidí, kteří jsou v nouzi. Potravinová pomoc jim zásadním způsobem pomůže překonat toto náročné období. Všechny potraviny budeme distribuovat podle aktuálních potřeb lidí v jednotlivých krajích republiky,“ dodává Veronika Láchová, ředitelka Federace potravinových bank.

Komentáře