Na západě se jí přezdívalo „Caligula v sukních“. Během své 33leté vlády dokázala zlikvidovat více než třetinu celkové populace Madagaskaru, zakázala křesťanství, potlačovala pokrokové školství a libovala si v extrémně krutých popravách. I přes to všechno se jí podařilo udržet nezávislost země a v novodobé literatuře je na ni často nahlíženo jako na zdatnou političku.

Ranavalona I. (1778-1861) nastoupila na madagaskarský trůn v roce 1828 po náhlé smrti svého manžela, krále Radama I., který byl podle některých spekulací otráven. Krátce po manželově smrti nechala zavraždit potenciálního následníka trůnu, Radamova synovce Rakotobu, a sama se chopila vlády. V té době již byla známá jako velmi nenávistná a zlá žena, to ovšem nebylo vůbec nic proti tomu, co se odehrálo v dalších desetiletích.

FOTO: „Caligula v sukni.“ Prohlédněte si portréty nejkrutější královny v historii

„Caligula v sukni.“ Prohlédněte si portréty nejkrutější královny v historii - ranavalona_i„Caligula v sukni.“ Prohlédněte si portréty nejkrutější královny v historii - 2-529-468×390„Caligula v sukni.“ Prohlédněte si portréty nejkrutější královny v historii - les_martyrs_dampamarinana-667×1024„Caligula v sukni.“ Prohlédněte si portréty nejkrutější královny v historii - christenverbrennung-ranavalona-i-490×330„Caligula v sukni.“ Prohlédněte si portréty nejkrutější královny v historii - 60af200000000000
Další fotky
„Caligula v sukni.“ Prohlédněte si portréty nejkrutější královny v historii - queen„Caligula v sukni.“ Prohlédněte si portréty nejkrutější královny v historii - 132841_max-png

Pro udržení své vlády brutálně likvidovala všechny své odpůrce a uchazeče o trůn mnohdy pouze na základě své domněnky. Z podobných důvodů zakázala v roce 1835 křesťanství, které podle jejího názoru ubíralo její moc nad poddanými. Všichni křesťané měli zakázáno praktikovat svoji víru a misionáři byli vyhnáni ze země. Kdo neuposlechl rozkazu, byl pověšen na útesu, svrhnut ze skály, upálen u kůlu nebo uvařen zaživa.

Pronásledování křesťanů si Ranavalona I. odůvodnila po svém: „Nebudu trpět žádné království nebeské, žádného Boha ani Ježíše Krista! To jsou vládci bílých mužů a nedovolím, aby sváděli můj lid. Ode dneška vyhlašuji za zločin, který se trestá smrtí, všechno modlení, přechovávání bible nebo knih žalmů, účast na shromáždění k uctívání Boha nebo Ježíše Krista.“

Kromě křesťanství potlačovala také jakékoliv pokrokové školství a udržovala své poddané v poslušnosti a nevzdělanosti. Své brutální metody zavedla i do soudnictví. Vymyslela vlastní zkoušku viny a neviny, kdy byl obviněný nakrmen třemi kuřecími kůžičkami s jedem. Pokud se mu podařilo přežít a kůže vyzvracel, byl nevinen, pokud umřel, byl vinen a potrestán „nebeskou spravedlností“. Takto prý zabila až 3000 lidí ročně.

Navzdory několika pokusům o její likvidaci Ranavalona I. dokázala vládnout dlouhých 33 let, během kterých udržovala svůj lid v neustálém strachu o život. Podle dochovaných záznamů byla velmi náladová, výbušná a paranoidní a vyžívala se v brutálním mučení a demonstrování své moci. Často je proto srovnávána s Caligulou nebo Nerem.

Její syn a nástupce Radma II. byl naštěstí pro obyvatele Madagaskaru pravý opak své matky a už za jejího života se spojil s některými zahraničními velvyslanci s cílem svrhnout matku z trůnu. Po její smrti zrušil většinu jejích nařízení a obnovil styky se světem.

Pokud vás zajímá, jak vypadal nejslavnější egyptský panovník Tutanchamon, čtěte zde.

Komentáře