Finanční část daru byla použita na nákup polohovatelných lůžek pro klienty Domova sociální péče Hagibor a speciální automatickou pračku likvidující viry, včetně Covid-19. Nefinanční část pak spočívala v předání padesáti chytrých telefonů Huawei, které mohou klientům domova pomoci s překonáním sociálního odloučení v době pandemie.

„Hagibor je nejvýznamnějším projektem Židovské obce v Praze po roce 1938. Máme tak možnost starat se o seniory, o výchovu mladé generace i o vlastní kulturní a náboženský rozvoj. Dlouhodobě je naší starostí zajistit důstojné podmínky těm, kteří přežili hrůzy šoa (holokaust). Příspěvky dárců, ať už drobných či větších, jsou velmi vítaným přínosem. Zvlášť v dnešní složité době a zvlášť jestliže se s partnerem můžeme domluvit na takovém vybavení, které skutečně potřebujeme a můžeme si ho vybrat,“ říká za zřizovatele Domova (www.kehilaprag.cz) František Bányai, předseda Židovské obce Praha.

„Ve společnosti Huawei jsme velmi rádi a potěšeni, že můžeme pomoci takto účelným způsobem lidem, kteří si z mnoha důvodů zaslouží naši pozornost, péči a úctu. Díky velmi dobré komunikaci s Židovskou obcí Praha jsme měli od začátku zcela jasnou představu o potřebách, pomůckách, vybavení i technologiích, které mohou přinést Domovu Hagibor největší užitek. Nejen, aby pomohly o ně lépe pečovat, ale v době karantén lépe komunikovat s jejich nejbližšími,“ doplnil Pavel Košek, ředitel korporátní komunikace české pobočky Huawei.

Komentáře