O koronovarové krizi, křižovatkách dějin a technologií, ale také o proměně vlastního myšlení jsme mluvili s jedním z největších českých mecenášů.

Jsme uprostřed koronavirové krize. Co vy si o ní myslíte, jaký tato krize bude mít konec? Máte strach?

Strach nemám z ničeho, natož pak z velké marketingová hysterie, která se rozvinula kolem korona viru. Naopak, tuto krizi vnímám jako obrovskou příležitost pro lidstvo. Tento virus vidím jako „biologickou rozbuškou“ globálních změn lidstva.

Říkal jste, že koronakrizi vnímáte jako moment, kdy dojde k velké společenské změně. Jakou změnu máte na mysli?

Již před více než pěti lety jsem říkal, že se blížíme „křižovatce dějin“, času epochální změny, který má nastat velmi brzy. U některých příležitostí jsem přímo specifikoval tento, z pohledu lidské historie okamžik, na rok 2021. A také 21. rok 21. století, tedy na rok letošní. Očekával jsem, že epochální změnu rozběhne nějaký impuls, ale netušil jsem, a je to pro mě velké překvapení, že tímto impulsem je biologická rozbuška, kterou si dokonce sami lidé vytvořili.

Bude ta vámi zmiňovaná společenská změna pozitivní či negativní? Bude lidstvo po koronakrizi stejné jako předtím?

Zda změna bude pozitivní nebo negativní záleží čistě na nás, na tom, zda podlehneme strachu, který je ve skutečnosti ten největší nepřítel, nikoliv virus nebo cokoliv jiného. Strach lze zneužít. Čelíme riziku ztráty primární lidské hodnoty – svobody, a to i v rozvinutých zemích, možná zvláště tam.

Jaké největší poučení bychom si z koronakrize měli vzít?

Věřím, že klíčové poučení pro nás je uvědomění si základních lidských hodnot zahrnující také spolupráci a vzájemnou podporu, ekonomickou soběstačnost a nezávislost. Vnímání rizika ztráty svobody nám umožní si jasně uvědomit racionálně i emočně, že svoboda není samozřejmostí. Mnozí z nás si více uvědomí svůj díl odpovědnosti za naši budoucnost.

Koronavirus by tedy podle Vás měl být lidstvu prospěšný?

Ano. Pevně doufám, že lidstvo se po korona krizi zásadně změní. Pokud by nebyl tento zdvižený varovný prst dostatečný, pak přijde mnohem horší krize. Globální změna je nevyhnutelná. Krize přináší mnoho prospěchu již nyní. Ukazuje lidem, že je možné žít jinak, přinesla vlnu solidarity a pomoci, a například velké omezení letecké přepravy má věřím velmi pozitivní efekt na naše životní prostředí. Nevím, jak přímo souvisí s ekonomickým útlumem, nicméně z vlastní zkušenosti mám pocit, že i vzduch v Praze je poslední měsíce lepší. Zdůraznil bych ještě jeden možná zásadní dopad, o kterém se moc nemluví. Je zajímavé, že krize přichází v situaci, kdy rozdělování společnosti dlouhodobě a intenzivně roste, roste i intenzita extremismu.

Jak to konkrétně myslíte?

Sociálními sítěmi „první generace“ nazývám typ Facebook, kde účelovou funkcí algoritmů je maximalizace zisku, bez zamýšleného pozitivního (ovšem ani negativního) sociálního přesahu. Ty jsou zásadním faktorem tvoření sociálních bublin, protože jsou, čistě z důvodu maximalizace prokliku, nastaveny tak, aby uživatele utvrzovaly v jeho názorech a dokonce tyto názory manipulativně posouvaly do většího extrému. Konkrétně, vyhrocené titulky více zaujmou. Tyto dopady jsou podle mých informací mnohem horší než například dopady fake news z ruských serverů. Díky koronaviru jsou však lidé více doma, mají víc času a (na první pohled možná paradoxně) mohou více a hlouběji komunikovat, samozřejmě s použitím internetu. Krize se tedy může ukázat jako beranidlo na prolamování sociálních bublin.

Bojíte se, že je kvůli koronaviru ohrožena demokracie?

Nebojím, ale vnímám toto riziko, obecně riziko ohrožení svobody, jako nejvíce zásadní.

Řekl jste, že koronavirus je uměle vytvořený, proč si to myslíte? Jsou pro to vůbec nějaké relevantní důkazy?

Indicií je skutečně hodně, nicméně já jsem se informoval ze dvou nezávislých odborných zdrojů, jeden ze Spojených států. Závěr je naprosto jednoznačný. U americké verze koronaviru bylo identifikováno hodně umělých zásahů. Zdroje uvádět nemohu, nicméně musím říct, že je velmi podivné, jak vehementně se snaží některé organizace umělost viru popírat.

Myslíte si, že koronavirus zmizí ještě třeba v letošním roce nebo už tu s námi bude „napořád“?

Vzhledem k tomu, že virus je prakticky s jistotou umělý, tak je velmi pravděpodobné, že zmizí a nepřežije. Pravděpodobnost dlouhodobého přežití umělého viru je podle mých informací velmi nízká.

Jak dlouho by měl stát držet omezení, která teď jsou? Souhlasíte např. s uzavíráním hranic, mluví se o měsících až letech?

Jsem přesvědčen, že omezení, která měla racionální důvod na počátku krize, jsou dnes již neracionální a alibistická. Měla by se uvolnit výrazně rychleji, než se to děje. Co se týče uzavírání hranic, tak to považuji za velkou špatnost a jeden z nejhorších útoků na svobodu. Lze snad pochopit krátkodobé omezení pohybu na počátku krize za účelem zabránění chaosu. Ale ani v případě mnohem více nebezpečného viru než Covid nevidím důvod, proč by se jakkoliv měl omezovat pohyb osob ze země ven. Může mít smysl pouze pravidlo, kdy člověk vracející se ze zahraničí musí být v karanténě. Každý ale musí mít svobodu rozhodnout se, jaká osobní rizika by byl ochoten podstoupit. Řeči ohledně možného uzavření hranic na delší dobu (dokonce na roky!) považuji za totalitní zcestnost.

Co by teď stát měl udělat v rámci oživení ekonomiky?

Svým způsobem dobrovolně zvolený ekonomický propad je prudký, ale naštěstí zatím není tak dlouhý, aby dlouhodobě poničil životodárná pojítka v ekonomice. Ta nemá zásadní strukturální problém. Je potřeba a zároveň by mělo stačit omezení urychleně uvolnit a ekonomické ztráty budou minimální. Možná ne přímo z pohledu HDP, ale z širšího pohledu kvality života dokonce očekávám, že následný růst může být natolik intenzivní, že situace bude velmi brzy lepší než před krizí. Jedním z důvodů je, že umělé dočasné „zamrazení“ ekonomiky a lidské aktivity nám umožňuje nahlédnout, co je v našich životech skutečně důležité a odbourat těch v průměru třeba 21 % zbytečností a neefektivit, ať už v osobním nebo pracovním životě.

Dovolte mi vyjádřit víru, že koronavirus jako biologická rozbuška přerodu lidské civilizace je posel očisty a svobody na cestě k nové společnosti budoucnosti, kterou nazývám H21, Human 21. století, kterou popisuji v jednom svém videu.

Petr Starý

Komentáře