Unikátní archeologický nález může vypovídat o tom, že již v dávné době kamenné měl člověk se psem vybudované tak silné pouto, jež nerozdělila ani smrt.

Letos v září švédští archeologové ohlásili neobvyklý nález – odkryli ostatky psa uprostřed lidského pohřebiště z doby kamenné na nalezišti v jižním Švédsku nedaleko města Solvesborg.

FOTO: Neobvyklý hrob z doby kamenné – vedle sebe tu leží člověk a pes

Neobvyklý hrob z doby kamenné – vedle sebe tu leží člověk a pes - wNeobvyklý hrob z doby kamenné – vedle sebe tu leží člověk a pes - remains-of-mesolithic-dogNeobvyklý hrob z doby kamenné – vedle sebe tu leží člověk a pes - aNeobvyklý hrob z doby kamenné – vedle sebe tu leží člověk a pes - Gray-HoundNeobvyklý hrob z doby kamenné – vedle sebe tu leží člověk a pes - greyhound-coursing–clipping-path-included-104249063-5c8e6b6f46e0fb000146ad43
Další fotky
Neobvyklý hrob z doby kamenné – vedle sebe tu leží člověk a pes - making-flints

Kosterní pozůstatky zvířete, které bylo pohřbeno před 8400 lety, jsou podle vyjádření osteoložky Oly Magnellové velice dobře zachovány a fakt, že se nacházely pochované v místě osídlení z doby kamenné je zcela neobvyklý.

Pes se podle vědců sice přesně nepodobá žádnému z dnešních známých plemen, ale vzhledově by se nejspíš dal přirovnat k mohutnému a silnému anglickému chrtu.

Pohřben byl v těsné blízkosti lidských ostatků. V této době unikátní funerální počin se dá vysvětlit tím, že již tehdy byli lidé ukládáni k věčnému spánku s jejich největšími životními cennostmi – psa nevyjímaje. Někdo byl pohřben se zbraní, další se šperky a jiný se nerozlučitelným zvířecím přítelem.

Zachovalé tělo z doby železné nalezli archeologové v dánském rašeliništi. Proč byl zavražděn Grauballský muž?

Naleziště, skvěle zachované díky silným nánosům písku a bláta, ke kterým došlo zřejmě nečekaně v minulosti, patří k největším v regionu. Ostatky pána a psa stále čekají na vyzvednutí ze země a podrobnější prozkoumání.

Jan Králík

Komentáře