„Moje přítelkyně mě přesvědčila, abych šel lovit bouřky,“ píše v úvodu k této – bezesporu ojedinělé fotosérii dokumentující bouřky v sedmi státech USA – muž zaštiťující se přezdívkou Von Wong. Kdyby zůstalo jenom u toho lovu a čistě vizuální prezentace úlovků, bylo by to fajn a krásné. Jenomže jenom u toho nezůstalo. Vloudila se sem (dez)interpretrace toho, jak katastrofálně negativní vliv má homo sapiens (sapiens) na ‚svoji‘ planetu.

Víte, proč je dnes více „rakoviny“ než kdykoli předtím v lidské historii? Tak jednak proto, že na světě žije více lidí než kdykoli předtím v lidské historii, ale za druhé a zejména proto, že chodíme častěji na preventivní prohlídky a máme dokonalejší diagnostické nástroje a metody, které dokáží spolehlivě odhalit projevy maligních změn a procesů v lidském organismu.

A nachlup stejné je to i se vzrůstající četností (pro)jevů extrémního počasí. Třebaže se nám následující fotky opatřené výmluvnými popisky snaží namluvit něco jiného.

FOTO: Lovec bouřek: Von Wong

Lovec bouřek: Von Wong - My-Girlfriend-Convinced-Me-To-Go-Stormchasing1__880Lovec bouřek: Von Wong - i-put-ordinary-people-in-front-of-epic-supercells-5__880Lovec bouřek: Von Wong - My-Girlfriend-Convinced-Me-To-Go-Stormchasing5__880Lovec bouřek: Von Wong - i-put-ordinary-people-in-front-of-epic-supercells-2__880Lovec bouřek: Von Wong - i-put-ordinary-people-in-front-of-epic-supercells-3__880
Další fotky
Lovec bouřek: Von Wong - Přítelkyně ho přemluvila, ať jde „lovit bouřky“. Vznikly tak úchvatně krásné fotky, ale i úchvatně nesmyslný důkaz o tom, jak člověk ničí počasí a klima

Tyhle fotky se v nás promyšleně snaží vzbudit pocit ohrožení. Podle zastánců teorie globálního oteplování způsobeného z největší části námi, lidmi (AGW neboli Anthropogenic Global Warming) je totiž právě nárůst extrémních projevů počasí jednou z největších hrozeb, které jsme vytvořili. Bouře, tornáda, krupobití, povodně a další klimatické jevy jsou prý čím dál častější. Podle aktivistického Worldwatch Institute je to dobře vidět třeba na způsobených škodách – v 90. letech prý byly více než pětkrát vyšší než v předcházející dekádě. Bylo by to děsivé, kdyby to ovšem byla pravda. To, co vidíte na fotkách, je ale pouze manipulativní snaha vystrašit nás neexistujícím rizikem.

Globální oteplování ve skutečnosti žádný nárůst extrémních klimatických jevů nezpůsobuje. Zpráva Mezivládního panelu OSN pro klimatickou změnu (IPCC) nenašla žádnou změnu ve frekvenci tornád, bouří a krupovití. Munich RE (jedna z největších světových pojišťoven) uvádí, že u přírodních rizik nelze doložit žádný stoupající trend. Vyšší pojistné plnění je trochu tragikomicky pohým důsledkem faktu, že se lidé prostě víc pojišťují. Další studie dokazují, že za větší negativní dopad přírodních katastrof nemohou klimatické, nýbrž sociální změny. Se zvyšující se populační hustotou se lidé prostě tlačí i na nebezpečná místa. Příkladem mohou být třeba chatové kolonie v záplavových nivách českých řek, zničené povodněmi v srpnu 2002 a 2014.

Asi největší ránu „prodavačům Apokalypsy“ zasadil Bjørn Lomborg, dánský profesor statistiky, který se dlouhodobě zabývá analýzou ekonomických dopadů změn životního prostředí. Kromě známé knihy Skeptický ekolog (česky 2007) publikoval v americkém Washington Post článek s názvem Neobviňujme klimatickou změnu z extrémního počasí“. Podrobně v něm vysvětluje, že obavy z nárůstu nemají žádný vědecký podklad. Z klimatologických studií třeba plyne, že globální oteplování znamená paradoxně méně hurikánů a cyklonů, méně úmrtí v důsledku mrazů, méně povodní… Prostě přesný opak, než se nám snaží namluvit klimatičtí alarmisté. Lomborg přitom odkazuje třeba na studii, publikovanou asi nejprestižnějším světovým vědeckým časopisem Nature. Její autoři dokazují, že výskyt extrémních klimatických jevů je od roku 1960 konstantní a že v budoucnu bude se zvyšující se koncentrací skleníkových plynů v ovzduší paradoxně klesat.

Radek Kovanda

Komentáře