Nejhorší známý skleníkový plyn je SF6 – fluorid sírový. Bezbarvý netečný plyn, který se používá coby izolant v přenosových sítích i v zařízeních vyrábějících elektrickou energii. Není jedovatý, dá se podobně jako hélium bez újmy vdechnout, ale na rozdíl od něj vám hlas nezvýší, nýbrž sníží. Zvyšuje se ovšem jeho koncentrace v atmosféře, a protože je zdaleka nejhorším skleníkovým plynem, tak máme zaděláno na problém.

Za posledních šestnáct let se jeho obsah v atmosféře zdvojnásobil, údaje za rok 2017 uvádějí, že jej do ovzduší uniklo jen v Evropě množství rovnající se téměř sedmi megatunám emisí oxidu uhličitého. Odkud se bere?

Podle všeho může za růst jeho koncentrace v atmosféře boom zelených technologií. Fluroid sírový se používá jako izolant v přenosových soustavách středního a vysokého napětí, v transformátorech a taky ve větrných turbínách. Těch v rámci přechodu na zelenou energii přibývá, a spolu s tím se musí zahušťovat i přenosová soustava, aby zvládla výkyvy plynoucí z toho, že ani větrníky, ani solární panely neumějí vyrábět energii kontinuálně.

A jelikož se jedná o plyn ‚uvězněný‘ povětšinou v izolátorech, má tendenci občas ‚utéct‘. Za dobu průměrné životnosti zařízení jej může uniknout až 15 %. Jeho koncentrace v atmosféře je i po zdvojnásobení v uplynulých dvou desetiletích stále jen zlomkem koncentrace CO2, jenže během dalšího desetiletí se jej bude používat o 75 % víc než dnes a navíc jako plyn uměle vyráběný, který na rozdíl od oxidu uhličitého není zpětně absorbován v rámci žádného přirozeného cyklu, v níž může přetrvávat stovky, ba tisíce let. A k tomu je 23500x potentnějším skleníkovým plynem než CO2.

Vyvíjejí se samozřejmě alternativy, jenže ty jsou daleko dražší než levný fluorid sírový. Evropská unie slibuje, že již příští rok zreviduje rozhodnutí o povolení užívání SF6 a zakáže jej za předpokladu existence přijatelných alternativ, ale i ty nejoptimističtější scénáře hovoří o tom, že pokud zákaz bude vůbec přijat, nestane se tak před rokem 2025.

Jsme zvědavi, čím náš ještě zelená energie v budoucnu překvapí.

Radek Kovanda

Komentáře